Skip to main content

Ārlietu ministri Briselē īpašu uzmanību pievērš Eiropas spējām reaģēt uz politiskajām krīzēm

18. jūlijā ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis piedalījās Eiropas Savienības Ārlietu padomē, kurā Augstās pārstāves Ketrīnas Eštones (Catherine Ashton) vadībā notika viedokļu apmaiņa par aktuālo situāciju ES Dienvidu kaimiņu reģionā, Afganistānā un Pakistānā, kā arī Tuvo Austrumu miera procesu un ES Kopējās drošības un aizsardzības politiku.

Ārlietu padomē ministri diskutēja par aktuālo situāciju ES Dienvidu kaimiņu reģionā, tai skaitā Lībijā. Tika pārrunāta iespējamā ES iesaiste politiskajā pārejas procesā, īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai ar Lībijas Pārejas perioda nacionālo padomi. Ministri uzsvēra, ka Kadafi režīms ir zaudējis leģitimitāti un izteica atbalstu Lībijas tautai pārejas periodā uz vienotu, suverēnu un demokrātisku valsti.

Analizējot Kopējās drošības un aizsardzības politikas tālāko attīstību un Eiropas Savienības iespējas reaģēt uz politiskajiem izaicinājumiem, ministri apsprieda ES civili militāro spēju uzlabošanu. Latvijas ārlietu ministrs diskusijas ietvaros uzsvēra, ka Eiropai ir nepieciešama visaptveroša pieeja krīžu risināšanai un ir svarīgi cieši sadarboties ar NATO, lai izvairītos no aktivitāšu dublēšanās. Ministrs norādīja uz problēmu, ka ES militāro spēju savietojamības attīstīšana un spēku operacionālā pieejamība ir nepilnīga un iekavēta. Strādājot pie jaunām iniciatīvām, ir svarīgi ņemt vēro to ietekmi uz budžetu.

Padomē notika diskusija par Tuvo Austrumu miera procesu pēc 11. jūlijā notikušās Tuvo Austrumu Kvarteta sanāksmes. Ministri apsveica Augstās pārstāves K.Eštones ieguldījumu Kvarteta darbā un atkārtoti apstiprināja ES apņēmību veicināt miera procesu.

Ārlietu ministri darba pusdienās diskutēja par ES attiecībām ar Afganistānu. Diskusijas ietvaros Latvijas ārlietu ministrs Ģ. V. Kristoviskis uzsvēra, ka ES jāturpina atbalstīt reformas, kā prioritāras sadarbības nozares nosaucot administrācijas un policijas stiprināšanu.

Tāpat darba pusdienās ministri apsprieda turpmāko ES sadarbību ar Pakistānu un izteica atbalstu tās cīņai pret terorismu. Apsveicot Pakistānas gatavību sadarboties ar ES policijas un tiesu varas stiprināšanā, tika uzsvērta nepieciešamība attīstīt sadarbību cilvēktiesību jautājumos.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu