Skip to main content

Ārlietu ministrs apsveic Poliju ar prezidentūru Eiropas Savienībā

15. jūlijā ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis piedalījās Polijas prezidentūras Eiropas Savienībā atklāšanas un prezidentūras prioritāšu prezentācijas pasākumā Rundāles pilī.

Savā uzrunā ministrs izteica gandarījumu par iespēju sveikt klātesošos Polijai tik simboliskā un vēsturiskā brīdī – pirmo reizi uzņemoties Eiropas Savienības prezidentūru. Ministrs uzsvēra, ka Eiropas Savienība nu jau ir kļuvusi par mūsu ikdienas dzīvi.

„Latviju un Poliju vieno kopīgi mērķi un vērtības, abas valstis ir ieguvušas nozīmīgu pieredzi kopš iestāšanās ES, tāpēc šis būtu īstais laiks beigt dalīt ES dalībvalstis vecajās un jaunajās, tā vietā uzsverot kopīgo Eiropas identitāti. Esmu pārliecināts, ka vārds „solidaritāte”, kas ir tik labi zināms Polijā, kalpos kā moto visā prezidentūras laikā, ļaujot veidot spēcīgāku un drošāku Eiropu, veicinot tās izaugsmi un atvērtību,” uzrunā norādīja Ģ. V. Kristovskis.

Ministrs izteica gandarījumu par iespēju apsveikt Poliju kā Latvijas ilgtermiņa sadarbības partneri ar šo pagodinošo notikumu un atbildību, kas Polijai jāuzņemas kā ES prezidējošajai valstij, un uzsvēra, ka Latvija sekos Polijas prezidentūrai ar lielu interesi, ņemot vērā, ka ne tik tālā nākotnē arī Latvijai būs jāuzņemas izaicinājums pildīt ES prezidentūras pienākumus.

Ministrs savā uzrunā iezīmēja svarīgākās Latvijas prioritātes Polijas prezidentūras laikā, atzīmējot nepieciešamību stiprināt ekonomikas politiku koordinēšanu, gaidāmās diskusijas par ES ilgtermiņa budžetu un svarīgākos pasākumus attiecībā uz Kohēzijas politikas un Kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanu tajā, kā arī nepieciešamību attīstīt ilgtermiņa enerģētikas stratēģiju.

Ministrs izteica atbalstu Polijas liktajam uzsvaram prezidentūrā uz Eiropas kaimiņattiecību politiku, lai nodrošinātu stabilitāti un labklājību arī ES kaimiņvalstīs, īpaši atzīmējot nepieciešamību noorganizēt veiksmīgu Austrumu partnerības samitu šoruden, lai tuvinātu partnervalstis ES. Latvija sagaida arī progresu ES paplašināšanās procesā, uzverot, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš stabilitātes neatgriezeniskumam Rietumbalkānos.

Uzrunas nobeigumā ministrs norādīja, ka Polija ir izvirzījusi nozīmīgus uzdevumus un ambiciozus mērķus savai ES prezidentūrai, un novēlēja Latvijas un savā vārdā veiksmi to īstenošanā.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu