Skip to main content

Ārlietu ministrs tikās ar ES attīstības sadarbības komisāru

22. novembrī Briselē notika Latvijas ārlietu ministra Ģirta Valda Kristovska un ES attīstības sadarbības komisāra Andra Piebalga tikšanās.

Sarunā puses pārrunāja faktu, ka no nākamā gada Latvija līdz ar citām 11 ES valstīm sāks veikt iemaksas Eiropas attīstības fondā. Komisārs augsti novērtēja minēto apņemšanos, uzsverot, ka tas ir pozitīvs solis Latvijas attīstības sadarbības politikas attīstībā.

Ārlietu ministrs Ģ. V. Kristovskis un komisārs A. Piebalgs pārrunāja arī plānoto dalību Eiropas attīstības dienās, kas notiks Briselē 6. un 7.decembrī, un kurās Latvijas ārlietu ministrs līdz ar komisāru piedalīsies paneļdiskusijā par ilgtspējīgu enerģētikas politiku.

Pārrunājot reģionālās sadarbības jautājumus, īpaši tika akcentēta Latvijas kā jaunā donora reformu pieredzes nodošana un līdzšinējie centieni ES kaimiņu reģionos un Centrālāzijas valstīs, kā arī Afganistānā, kur sadarbību paredzēts turpināt. Vienlaikus, iespēju robežās, komisārs aicināja Latviju meklēt sadarbības iespējas ārpus tradicionālajiem reģioniem.

 

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa

Dalies ar ziņu