Skip to main content

Atbalsta veselības mācības iekļaušanu profesionālās un arodizglītības iestāžu skolu programmās

Šodien, 24.septembrī, Ministru kabineta sēdē izskatīja Veselības ministrijas (VM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par mācību priekšmeta „Veselības mācība” iekļaušanu vispārējās vidējās un profesionālās izglītības mācību programmās, atbalstot plašāku veselības izglītības jautājumu apguvi izglītības iestādēs.

Paredzēts, sākot ar 2015.-2016.mācību gadu noteikt profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības iestāžu audzēkņiem mācību saturā obligāti apgūstamo veselības izglītības moduli, vienlaikus nepalielinot izglītojamo noslodzi.

Tāpat MK sēdē tika nolemts pilnveidot mācību priekšmetu programmu paraugus, veicinot integrētu veselības izglītības, sporta izglītības un cilvēkdrošības jautājumu pēctecīgu apguvi vispārējā un profesionālajā vidējā izglītībā, kā arī papildinot apgūstamo veselības izglītības jautājumu tēmu loku klases stundās 1.-12.klašu skolēniem. Nepieciešamo pedagogu sagatavošanai (papildu kvalifikācijas ieguvei) un esošo pedagogu profesionālās pilnveides nodrošināšanai paredzēts izmantot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu.

VM sagatavotajā informatīvajā ziņojumā uzsvērts, ka Latvijas bērnu veselības paradumi daudzos rādītājos vērtējami kā slikti, atsevišķos rādītājos – piemēram, atkarību izraisošo vielu lietošana, mazkustīgs dzīvesveids, traumatisms, fiziska un emocionāla vardarbība starp vienaudžiem – tie ir vieni no sliktākajiem starp 39 Eiropas reģiona valstīm*.

Ziņojumā arī norādīts, ka veselībai nelabvēlīgo paradumu izplatība bērnu un jauniešu vidū ir atkarīga no dažādiem faktoriem – ģimenes, apkārtējās vides, sociālekonomiskiem faktoriem, plašsaziņas līdzekļos atrodamās informācijas, vienaudžiem, tādēļ arī informācija par veselības jautājumiem skolēniem ir jāsniedz caur dažādiem informācijas kanāliem – gan caur ģimeni, gan skolu, gan plašsaziņas līdzekļiem. Tikai ar sabiedrības izglītošanas pasākumiem (kampaņām), kā tas notiek pašlaik, nav iespējams panākt veselīga dzīvesveida paradumu izveidošanos bērniem un jauniešiem, tādēļ līdz ar veselības izglītības jautājumu plašāku iekļaušanu izglītības procesā, skolēniem nepieciešamās zināšanas un prasmes tiks sniegtas mērķtiecīgi un nepārtraukti.

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-health/publications/2012/social-determinants-of-health-and-well-being-among-young-people.-health-behaviour-in-school-aged-children-hbsc-study

Dalies ar ziņu