Skip to main content

No 2014.gada 1.janvāra būs mazākas sociālās iemaksas

No 2014.gada 1.janvāra valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme vispārējā gadījumā būs 34,09%, no kuriem 23,59 % maksās darba devējs, 10,5 % – darbinieks. Tas nozīmē, ka gan darba devējam, gan darbiniekam būs jāveic mazākas sociālās apdrošināšanas iemaksas nekā 2013.gadā, informē Labklājības ministrija (LM).

LM uzsver, ka apdrošināšanas likmes samazinājums neietekmēs pensijas apmēru, jo kopējā iemaksu likme vecuma pensijas kapitālam ir noteikta 20%, kuru sadala starp 1. un 2.pensiju līmeni. Proti, 2013. un 2014.gadā iemaksu likme 1.līmeņa pensiju kapitālam ir 16%, 2.pensiju līmenī likme ir 4%, 2015.gadā attiecīgi 15% un 5%, bet no 2016.gada – 14% un 6%. Šī likme netiek mainīta. Apdrošināšanas likmes samazinājumam nav ietekmes uz pensiju, pabalstu vai atlīdzību apmēriem, bet tikai un vienīgi uz speciālā budžeta ieņēmumu daļu, t.i. ieņēmumu attiecīgi būs mazāk nekā plānots pirms likmes samazinājuma.

Vienlaikus noteikts, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par valdes locekli, kurš bez atlīdzības veic pienākumus kapitālsabiedrībā, būs jāveic no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Tas būs jādara gadījumos, ja kapitālsabiedrības apgrozījums iepriekšējā gadā bijis lielāks par 7000 euro un attiecīgajos mēnešos nebija neviena darba ņēmēja vai apdrošināšanas iemaksu objekts bija mazāks par minimālo mēneša darba algu.

Iepriekšminēto paredz grozījumi likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu, kas otrdien, 24.septembrī, apstiprināti valdībā. Tie vēl jāpieņem Saeimā.

Atgādinām, ka likums Par valsts sociālo apdrošināšanu paredz, ka komercsabiedrības valdes locekļi, kuriem atlīdzība ir noteikta, ir pakļauti obligātajai sociālajai apdrošināšanai kā darba ņēmēji. Ja komercsabiedrības valdes loceklim nav noteikta atlīdzība, valdes loceklis nav pakļauts valsts sociālajai apdrošināšanai un nav tiesīgs saņemt sociālās apdrošināšanas pakalpojumus (piemēram, slimības pabalstu, valsts pensiju u.c.).

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas Latvijā 2011.gadā ir konstatētas 4967 kapitālsabiedrības, kuru 2011.gada neto apgrozījums ir lielāks par 100 latiem. To iesniegtajos ziņojumos par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī par 2011.gadu nav deklarētas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un mikrouzņēmumu deklarācijās nav darbinieku ar ienākumiem.

Sociālā apdrošināšana ir pasākumu kopums, ko organizē valsts, lai apdrošinātu strādājošos vai viņu apgādībā esošo personu risku zaudēt darba ienākumu sakarā ar slimību, invaliditāti, maternitāti, bezdarbu, vecumu, nelaimes gadījumu darbā vai saslimšanu ar arodslimību, bērna kopšanu, kā arī papildu izdevumiem sakarā ar sociāli apdrošinātās personas vai tās apgādībā esošās personas nāvi.

2013.gadā sociālās apdrošināšanas likme ir 35,09%, no tiem 24,09% maksā darba devējs, 11% – darbinieks.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
LM Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu