Skip to main content

Atklātā vēstule Latvijas politiķiem un sabiedrībai

Mēs, apakšā parakstījušies Latvijas uzņēmēji un uzņēmēju asociāciju pārstāvji, paužam satraukumu par centieniem atcelt no amata ekonomikas ministru Arti Kamparu. Uzskatām, ka viņa atbrīvošana no amata ir tikai uz sabiedrības interešu rēķina īstenota priekšvēlēšanu kampaņa.

Ministrs savas darbības laikā ir uzsācis virkni uzņēmējdarbību veicinošu un atbalstāmu aktivitāšu. Piemēram, prioritāšu noteikšana vadošajām eksporta nozarēm pirmo reizi atjaunotās valsts vēsturē ir iezīmējusi skaidrus atskaites punktus ekonomiskās politikas kvalitātes un mērķtiecības vērtēšanai. Šī pieeja ļauj līdzšinējās haotiskās svaidīšanās vietā būvēt stratēģisku politiku.

A.Kampara aktīvi virzītās likumdošanas izmaiņas ar mērķi veicināt mikrouzņēmumu veidošanu ir svarīgs simbolisks solis, kura jēga ir pateikt visiem Latvijas iedzīvotājiem — katram no mums ir iespēja izmēģināt sevi uzņēmējdarbībā, mūsu ceļš uz labklājību ved caur iniciatīvu, izdomu un rūpīgu darbu.

Ministra panākumu vidū mēs vēlētos minēt ES struktūrfondu novirzīšanu projektiem, kuri dod strauju atdevi pieaugoša eksporta veidā, kas ir galvenais sekmīgas Latvijas tautsaimniecības attīstības priekšnosacījums. Pēc gadiem ilgušas runāšanas pērnā gada jūnijā tika iedarbināta eksporta maksājumu garantiju programma.

Ekonomikas ministrija šobrīd aktīvi strādā pie tā, lai valsts politiku atjaunojamo energoresursu jomā noliktu uz racionāliem pamatiem, izveidojot sistēmu, kas pakļauj šīs nozares investorus tirgus disciplīnai. Esam spiesti konstatēt, ka viens no motīviem, kas virza centienus atcelt ministru no amata, varētu būt vēlme apturēt šo procesu.

Tautsaimniecība ir sākusi augšupejas ceļu, aktuālākie dati liecina, ka 2010.gada 2.ceturksnī iekšzemes pieauguma temps paātrinās. Līdzās klasiskajiem makroekonomiskajiem indikatoriem – bezdarbs, eksports, naudas masas pieaugums, par ko liecina arī tādas netiešās pazīmes kā elektrības patēriņš, reklāmu apjoms mēdijos. Pašreizējām tendencēm turpinoties, tiks pārspēta šobrīd oficiālajos attīstības scenārijos iezīmētā ekonomikas dinamikas līkne. Latvijas sabiedrība vēlas, lai krīzes pārvarēšana notiktu straujāk. Taču ir jāsaprot, ka valdības ekonomiskās politikas rezultāti pilnībā izpaužas tikai vairāku gadu laikā. Mēs tikko esam pārdzīvojuši 2005. un 2006.gadā pieļauto rupjo politikas kļūdu radīto grūtību smagāko posmu. To sekas turpinās izpausties vēl vairākus gadus. Galvenie rezultāti valdības šobrīd paveiktajiem darbiem būs jūtami tikai pēc vairākiem gadiem. Taču mums nav šaubu, ka šobrīd īstenotās politikas virziens ir kopumā pareizs un tas ir jāturpina. Tāpēc mēs atbalstām Arta Kampara palikšanu ekonomikas ministra amatā.

Normunds Bergs LETERA
Guntis Strazds VRUA
Edgars Šīns LANĪDA
Kārlis Šenhofs LPUA
Vitālijs Skrīvelis LAKIFA
Andis Kārkliņš LBA
Juris Biķis LKF
Vilnis Rantiņš MASOC
Daumants Znatnajs LBBA
Viktors Puriņš LBA
Edgars Vīgants LBEA
Juris Gulbis Lattelecom
Uldis Mierkalns Pata AB
Pēteris Šmidre LTA
Jevgenijs Kisiels Atjaunojamās enerģijas konfederācijas prezidents
Juris Zvirbulis LAMB
Aivars Žimants SIA Pure Food
Jānis Bertrāns a/s Saldus MR
Kitija Gitendorfa ALTA 

Dalies ar ziņu