Skip to main content

Baltijas valstis un Ungārija kopīgā vēstulē EK pauž neapmierinātību par nākamā perioda ES fondu sadalījuma priekšlikumu

Pēc Latvijas iniciatīvas Baltijas valstu un Ungārijas premjerministri nosūtījuši kopīgu vēstuli Eiropas Komisijai (EK), paužot neapmierinātību par tās priekšlikumu Kohēzijas politikas jeb Eiropas Savienības fondu sadalījumam nākošajam 2014. – 2020. gada plānošanas periodam.

Ministru prezidenti vēstulē izsaka neapmierinātību par EK priekšlikumu noteikt ES Kohēzijas politikas finansējuma (Eiropas Savienības fondu) piešķīruma griestu līmeni (absorbcijas griestu līmeni) dalībvalstīm 2,5% apmērā no IKP, kas nozīmē ievērojamu ES fondu finansējuma samazinājumu minētajām četrām valstīm. Vēstulē tiek uzsvērts, ka absorbcijas (apguves) kapacitāte, ko EK min kā pamatu šāda griestu līmeņa piedāvājumam, ir pretrunīgs arguments, jo minētās valstis ir vienas no labākajām Kohēzijas politikas finansējuma apguvējām šajā periodā.

Vienlaikus premjeri vēstulē uzsver, ka finansējuma griestu noteikšanu procentuāli no IKP nav iespējams sasaistīt ar dalībvalstu absorbcijas (ES fondu apguves) spējām. Tāpat vēstulē tiek izteiktas šaubas par makroekonomisko rādītāju uzticamību ilgtermiņā, pamatojoties uz neseno pieredzi.

Kopumā vēstulē tiek pausta nepieciešamība modernizēt ES daudzgadu budžetu pēc 2013. gada, lai nodrošinātu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu ES izaugsmi. Tāpat vēstulē tiek norādīts, ka, lai padarītu ES par vienu no starptautiski konkurētspējīgākajām ekonomikām, pirmkārt, ir jānodrošina ES iekšējo nevienlīdzību izlīdzināšana.

Vēstules noslēgumā trīs Baltijas valstis un Ungārija aicina Eiropas Komisiju pārskatīt priekšlikumu noteikt piešķīruma griestu līmeni 2,5% procentuāli no IKP Kohēzijas politikas finansējuma noteikšanai, lai veicinātu Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu arī pēc 2013. gada un ļautu konverģences valstīm, kurām vēl nav izsmelts izaugsmes potenciāls, veidot ES kā starptautiski konkurētspējīgu ekonomiku.

Informāciju sagatavoja:
Finanšu ministrija

 

Dalies ar ziņu