Skip to main content

Budžeta ieņēmumu plāns astoņos mēnešos ir pārpildīts

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apkopotās informācijas par VID administrēto ieņēmumu izpildi 2010. gada astoņos mēnešos ir konstatēts, ka ieņēmumu plāns ir pārpildīts. Kopsummā šā gada astoņos mēnešos valsts budžeta ieņēmumos, ko administrē VID, tika saņemti 2,43 miljardi latu, kas veido 101,5 % izpildi pret plānu.

VID administrētie valsts pamatbudžeta ieņēmumi astoņos mēnešos (bez iedzīvotāju ienākuma nodokļa un dabas resursu nodokļa, kuru ieņēmumi tiek sadalīti starp valsts pamatbudžetu un pašvaldību budžetiem) bija 1,16 miljardu apmērā, kas veido 107,7 % izpildi pret plānu. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (kopā ar atskaitījumiem otrā līmeņa pensiju ieguldījumu plāniem) bija 754,8 miljoni, izpildot 97,8 % no plānotā.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi šā gada astoņos mēnešos veidoja 73 miljonus latu, kas ir 113,3 % no plānotā apjoma, bet pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi bijuši 555,2 miljoni latu, kas par 23,6 % pārsniedz plānoto.

Akcīzes nodoklī tika iekasēti 305,2 miljoni latu, kas par 5 % atpaliek no plānotā iekasēšanas apjoma. Akcīzes nodokļa ieņēmumi no alus pārsnieguši plānu par 26,6 %, naftas produktu akcīzes nodokļa ieņēmumi ir izpildīti 101,3 % apmērā, taču ieņēmumi no akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem atpalikuši no plāna par 25,1 %. Salīdzinājumā ar šā gada pirmajiem mēnešiem ieņēmumu tendence no akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem pieaug, tā piemēram, gada sākumā tie bija aptuveni 40 %, bet gada vidū jau virs 70 %.

Vieglo automobiļu un motociklu nodokļa ieņēmumi bija 2 miljoni, kas veido 107,4 % izpildi pret plānu, kā arī muitas nodokļa ieņēmumi astoņos mēnešos izpildīti saskaņā ar plānoto un veido 10,2 miljonus latu, kas ir 107,7 % no plāna.

Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts un pašvaldību kapitāla izmantošanas) bija 96,4 miljoni latu, kas veido 121 % izpildi pret plānu.

Informāciju sagatavotāja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr.: 67083994
E-pasts: [email protected] 

Dalies ar ziņu