Skip to main content

Dālderis iesniedz likumprojektu par visu valsts un pašvaldību darbinieku algu publicēšanu internetā.

Lai sekmētu atklātību un nodokļu maksātāju naudas izlietojuma caurskatāmību 12. Saeimas deputāts Ints Dālderis ir izstrādājis un iesniedzis likumprojektu, paredzot reformēt budžeta finanšu līdzekļu publiskumu, kas izmaksāti algās, rosinot publicēt tīmeklī ne vien amatpersonu, bet visu valsts un pašvaldību darbinieku atlīdzību. Līdz šim sabiedrībai vien nākamajā gadā kļuva pieejamas ziņas par amatpersonu kopējo atlīdzību summu. Arī tiešsaistē bija informācija tikai par iepriekšējā mēnesī un tikai par amatpersonām izmaksāto, nevis darbiniekiem izmaksāto atalgojumu.

Norma veicinās cilvēkresursu iesaisti valsts pārvaldē, algas kļūs salīdzināmas katram. Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. pantā paredz, ka turpmāk valsts tiešās pārvaldes iestādes, kā arī pastarpinātās pārvaldes iestādes, piemēram, pašvaldību, brīvostu, augstskolu, zinātnisko institūtu iestādes publicēs arī visu darbinieku atalgojumu. No labas pārvaldības skatu punkta nav atšķirības starp iestādes amatpersonas un iestādes darbinieka algas publiskošanu, pašreizējā situācija ir diskriminējoša, jo šī informācija nevar būt ierobežotas pieejamības. Priekšlikums neattiecas uz tiem, kuru atlīdzība nav izpaužama atbilstoši likumam Par valsts noslēpumu, piemēram, Satversmes aizsardzības birojā nodarbinātajiem, tas neskar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) atlīdzības publicēšanu, jo minētā likuma 92. pants regulē iestādes, savukārt NBS nav iestāde.

Esošā prakse ir dzēst atalgojumu datus nākamajā mēnesī, līdz ar to prakse nesasniedz informācijas atklātības mērķi; ziņas praktiski ir nelietojamas, jo cilvēkam, kurš nav īpaši specializējies, dati faktiski ir nepieejami, jo nav iespējams mēnešu atalgojuma līmeņa pieauguma vai samazinājuma salīdzinājums, tāpēc deputāta Dāldera piedāvātā reforma paredz, ka informācija iestādes mājaslapā atrodas desmit gadus.

Likumprojekts paredz publiskot aprēķināto, nevis izmaksāto atalgojumu
: Ministru kabineta noteikumi Nr. 171 Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā nosaka, ka publicē izmaksai aprēķināto atalgojuma summu jeb rīcībā esošo ienākumu pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas (neto alga jeb uz rokas), savukārt valsts amatpersonas deklarācijās publicēta ir alga pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas un darbinieka valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļas atrēķināšanas (bruto alga jeb uz papīra); rezultātā, ievērojot nodokļu aprēķināšanas atšķirības, dažādus atvieglojumus un neapliekamo minimumu, izmaksātais atalgojums vispār nesniedz priekšstatu par attiecīgajam amatam noteikto atalgojumu.

Papildus informācija par tēmu pieejama šeit.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Lindberga
deputāta palīdze
E-pasts: [email protected]

Plašāka informācija:
Ints Dālderis
Tālr.: +37129549036
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu