Skip to main content

Diskutē par iespējām bērnu stāvokļa uzlabošanai

Bērnu tiesību aizsardzības komisija turpmāk būs viens no būtiskiem forumiem, kurā iesaistītie varēs diskutēt un vienoties par turpmāko rīcību, lai īstenotu pasākumus bērnu stāvokļa uzlabošanai, trešdien, 23.oktobrī, uzsvēra labklājības ministre Ilze Viņķele.

Pirmajā atjaunotās komisijas sanāksmē klātesošie galvenokārt diskutēja par bērnu ārpusģimenes aprūpes reformām, kā arī analizēja statistiku par būtiskākajiem bērnu nabadzības un sociālās nevienlīdzības riskiem.

Labklājības ministrijas (LM) speciālisti informēja par Eiropas struktūrfondu ietvaros plānotajām reformām bērnu ārpusģimenes aprūpē. Tās nepieciešamas, lai sekmētu bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpi audžuģimenē, pie aizbildņa vai institūcijā, nodrošinot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu. Pašlaik institūcijās atrodas 23% bērnu un lielākoties vienā institūcijā uzturas 24 – 50 bērnu.

LM uzsver, ka tuvāko septiņu gadu laikā ir jāīsteno mērķtiecīga virzība prom no aprūpes institūcijā, panākot, ka 85% no ārpusģimenes aprūpes esošajiem bērniem dzīvo audžuģimenēs vai pie aizbildņa. Savukārt bērniem institūcijās ir jānodrošina zināšanas un sociālās prasmes, lai pēc 18 gadu vecuma jaunietis spētu iekļauties sabiedrībā un patstāvīgi rūpēties par sevi. Diskusiju rezultātā klātesošie bija vienisprātis, ka ārpusģimenes aprūpes sekmēšanā būtiskākā loma būs pašvaldībām, kā arī pasākumu īstenošanā aktīvāk būs jāiesaista nevalstiskās organizācijas.

Savukārt Ministru kabineta pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās informēja klātesošos, ka 22.oktobrī Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO) ir iesniegts nacionālais ziņojuma par ANO Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijā. Pašlaik Latvija gaida ANO informāciju par ziņojuma izskatīšanu.

Sēdes izskaņā LM speciālisti informēja klātesošos par nabadzību Latvijā, vienlaikus salīdzinot ar situāciju citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. LM norādīja, ka būtiskāk nabadzības riskam ir pakļautas ģimenes, kurās bērnu audzina viens vecāks un daudzbērnu ģimenes. Labklājības ministre norādīja, ka nākamgad plānoti vairāki atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem.

Piemēram, paredzēts straujāk palielināt bērniem no nepilnām ģimenēm, kur viens no vecākiem nepilda savas finansiālās saistības pret bērnu, uzturlīdzekļu apmērus, proti no 35/40 latiem uz 50/55 latiem. Šogad līdz 80 latiem ir palielināts arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādājamām personām, bet nākamgad to plānots vēl palielināt līdz 116 latiem. Tāpat nākamgad plānots paaugstināt neapliekamo minimumu no 45 uz 53 latiem. Šobrīd Saeimā notiek arī diskusijas par atbalsta palielināšanu ģimenēm līdz bērna 1,5 gadu vecumam.

Sanāksmes dalībnieki vienojās tikties pēc nepieciešamības.

Sanāksmē piedalījās Tiesībsargs, Ārlietu ministrijas Ministru kabineta pārstāvis, Tieslietu, Veselības, Labklājības, Iekšlietu, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas direktore, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, nodibinājuma „Latvijas bērnu fonds” viceprezidente, biedrību „Latvijas biedrība „Glābiet bērnus””, „Latvijas bērnu forums”, „Latvijas vecāku forums” pārstāvji u.c.

Bērnu tiesību aizsardzības komisija ir konsultatīva komisija. Tās mērķis ir stiprino visu iesaistīto pušu izpratni, uzlabot bērnu problēmu risināšanu Latvijā, tai skaitā nodrošinot starptautisko saistību īstenošanu.

Komisijas galvenie uzdevumi ir izvērtēt priekšlikumus bērnu tiesību aizsardzības politikas īstenošanai valstī, sniegt priekšlikumus ilgtermiņa politikas plānošanas dokumentu izstrādei un valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai. Vienlaikus komisija sekmē bērnu tiesību aizsardzības politikas izstrādi valstī, kā arī iesaista sabiedrību dažādu būtisku jautājumu apspriešanā.

Informāciju sagatavoja:
Liene Užule
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26519920
[email protected]

 

Dalies ar ziņu