Skip to main content

Pabriks: lai stātos pretī nākotnes izaicinājumiem, NATO jāpievēršas jaunu spēju veidošanai

22. un 23.oktobrī aizsardzības ministrs Artis Pabriks piedalījās NATO aizsardzības ministru sanāksmē, kuras laikā apsprieda vairākus ar NATO tālāko attīstību saistītus jautājumus, tostarp arī gatavošanos nākamā gada NATO samitam.

Diskutējot par šo jautājumu, A.Pabriks norādīja, ka NATO ir būtiski pievērsties jaunu spēju veidošanai, lai Alianse būtu gatava pilnvērtīgi stāties nākotnes izaicinājumiem. Tādēļ Latvija aktīvi strādā pie NATO Stratēģiskās komunikācijas Izcilības centra izveides Rīgā, kas dos nopietnu ieguldījumu NATO stratēģiskās komunikācijas pilnveidošanā.

Ministri apsprieda arī gaidāmo ISAF misijas pārveidošanu par palīdzības misiju Afganistānas drošības spēkiem, kas notiks nākamā gada beigās. Ministri apstiprināja, ka NATO atbalstam afgāņu drošības spēkiem jānodrošina šīs valsts stabilitāti ilgtermiņā, un pauda gatavību turpināt tālāko misijas plānošanu, tiklīdz tiks panākta vienošanās ar Afganistānas valdību.

Tāpat aizsardzības ministri apsprieda, kādā veidā NATO uzturēs operacionālo gatavību pēc Afganistānas misijā iesaistīto spēku samazināšanas. Ministri vienojās, ka nākamā gada samitā būtu jāpieņem lēmums par Spēku savietojamības iniciatīvu, kas paredzētu izveidot NATO kopējo apmācību ciklu, sākot no 2015.gada.

Uzstājoties debatēs par šo jautājumu, aizsardzības ministrs A. Pabriks norādīja, ka Aliansei ir būtiski saglabāt spēku savietojamību, kas iegūta pēdējā desmitgadē īstenotajās kopīgajās operācijās: „Alianses pamatā joprojām ir kolektīvās drošības princips, ko var sekmīgi īstenot tikai kopīgi un regulāri trenējoties, lai novērstu visus nākotnes izaicinājumus Alianses drošībai”. Ministrs apstiprināja, ka Latvija sniegs savu ieguldījumu NATO Ātrās reaģēšanas spēkos 2016.gadā, iekļaujoties Baltijas bataljonā.

Tāpat šī Baltijas valstu kopīgā vienība piedalīsies 2015.gadā plānotajās kolektīvās aizsardzības mācībās Spānijā, Portugālē un Itālijā.

Aizsardzības ministrs piedalījās arī kopīgajā NATO – Krievijas Padomes sanāksmē ar Krievijas aizsardzības ministru Sergeju Šoigu. Ministri apsprieda aktuālos drošības jautājumus un iespējamās sadarbības jomas starp NATO un Krieviju.

A. Pabriks norādīja, ka, neskatoties uz daudzajām pozitīvajām tendencēm Alianses sadarbībā ar Krieviju, Latvijā daudz neskaidrību ir raisījušas septembrī notikušās militārās mācības „ZAPAD 2013”. „Lai novērstu savstarpējo neuzticēšanos, kas šobrīd ir vērojama, lielāka uzmanība jāpievērš atklātībai šādu mācību plānošanā un norisē. To jau aktīvi īsteno Latvija, aicinot kaimiņvalstu ekspertus uz saviem reģionāla mēroga vingrinājumiem”, teica A. Pabriks.

Tāpat A. Pabriks piedalījās Afganistānas Ziemeļu Reģionālās pavēlniecības ministru sanāksmē, kurā tika apspriesta spēku veidošanas perspektīvas pavēlniecības reģionā.

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļa
Tālr.: 67335054
[email protected]

Dalies ar ziņu