Skip to main content

Dombrovskis: būtiska valdības prioritāte ir labāks regulējums un birokrātiskā sloga mazināšana

Atklājot konferenci “Labāks regulējums pārvaldībai un partnerībai”, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis uzsvēra, ka labāks regulējums un administratīvo šķēršļu mazināšana ir viena no būtiskākajām valdības prioritātēm.

Premjers minēja, ka valsts konkurētspējas pamatā ir konkurētspējīgi uzņēmēji, savukārt uzņēmēju sekmīga darbība ir atkarīga no labvēlīgas uzņēmējdarbības vides, ko ietekmē normatīvā vide, kurā uzņēmējs darbojas.

Uzrunājot konferences dalībniekus, Ministru prezidents informēja, ka pēdējā gada laikā ir īstenots intensīvs darbs labāka regulējuma panākšanā dažādās nozarēs – stājušies spēkā grozījumi Komerclikumā, kas paredz atvieglojumus uzņēmējdarbības uzsākšanas regulējumā mikrouzņēmumiem, kā piemēram, uzņēmuma reģistrēšana no 1 lata, atsevišķu uzsākšanas valsts nodevu samazināšana, mikrouzņēmumu nodoklis, kas paredz vienotu mikrouzņēmuma nodokļu likmi – 9 % apmērā no apgrozījuma. “Tāpat valdība ir izstrādājusi un iesniegusi Saeimā Būvniecības likumu, kas paredz vienkāršot būvniecības procesu, samazinot administratīvās procedūras, un diferencēt prasības atkarībā no paredzamās būves. Ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts, kas paredz samazināt nodokļu maksātāja reģistrācijai par PVN maksātāju nepieciešamo laiku no 15 uz 10 dienām”, klāstīja premjers.

Uzrunas noslēgumā premjers uzsvēra, ka valdībai sadarbībā ar uzņēmēju nozaru asociācijām un uzņēmējiem ir jāturpina samazināt ar normatīvo regulējumu uzlikto slogu komersantiem, paredzot retāku un mazāka apjoma informācijas iesniegšanu valsts institūcijām, informācijas un dokumentu elektroniskās aprites veicināšanu un efektīvāku datu apmaiņu pašu kontrolējošo institūciju starpā. Jo tas samazinātu birokrātisko slogu gan iedzīvotājiem, gan komersantiem, padarot Latviju konkurētspējīgāku Eiropā un pasaulē, kā arī tiktu īstenots efektīvāks pārvaldes darbs.

25. un 26. novembrī notiek konference „Labāks regulējums efektīvai pārvaldībai un partnerībai”, kurā piedalās vairāk nekā 200 uzņēmēji un pārstāvji no valsts pārvaldes un nevalstiskā sektora.

Dalies ar ziņu