Skip to main content

Dombrovskis iepazīstina prezidentu ar Latvijas konkurētspējas izvērtējumu

Trešdien, 25. aprīlī, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis iepazīstināja Valsts prezidentu Andri Bērziņu ar līdz šim vērienīgāko Latvijas konkurētspējas izvērtējumu. „Valdības mērķis – panākt to, ka vidējā termiņā Latvijai jākļūst par konkurētspējīgāko ekonomiku no trim Baltijas valstīm,” pauda premjers.

Ministru prezidents pauda gandarījumu, ka ziņojumā izdarītie secinājumi un tajā iestrādātie ieteikumi lielā mērā sakrīt ar valdības pašreizējiem darba virzieniem. Tostarp viņš minēja ēnu ekonomikas apkarošanu un nevienlīdzības mazināšanu sabiedrībā un reģionos, inovāciju attīstību un darba ražīguma uzlabošanu, investīciju vides attīstību, izglītības sistēmas kvalitātes celšanu, valsts pārvaldes darbības efektivitātes uzlabošanu un demogrāfisko jautājumu risināšanu.

Latvijas konkurētspējas ziņojums jau tiek izmantots Nacionālā Attīstības Plāna izstrādē, papildus tas nosūtīts visiem ministriem izmantošanai to kompetencē esošajās jomās.

Projektu „Valsts konkurētspējas novērtējuma un ilgtspējīga valsts konkurētspējas uzraudzības modeļa izstrāde” pēc Ministru prezidenta V. Dombrovska iniciatīvas un pēc Valsts Kancelejas pasūtījuma veica Rīgas Ekonomikas Augstskola, piesaistot Hārvardas Biznesa skolas Stratēģijas un konkurētspējas institūta vadošo pētnieku Kristianu Ketelu (Christian H. M. Ketels). Profesors K.Ketels veicis līdzīgus pētījumus Lielbritānijā, Singapūrā, Dienvidkorejā un citur, kā arī piedalījies Pasaules Ekonomikas Foruma publicēto Globālo Konkurētspējas Ziņojumu izstrādē.

Papildus informācija par ziņojumu šeit.

Papildus informācija:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865, +371 26556965
[email protected]

Informāciju sagatavoja:
Diana Germane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. +371 67082922, +371 67082922
[email protected]

Dalies ar ziņu