Skip to main content

Dombrovskis: jāuzlabo ceļu būves kvalitātes kontrole

2013. gada 5. februārī, tiekoties ar biedrības „Latvijas ceļu būvētājs” pārstāvjiem, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis uzsvēra, ka, lai būtu pārliecība par ceļu nozarē ieguldīto līdzekļu efektivitāti, nepieciešams stingrāk kontrolēt ceļu būves kvalitāti, kā arī nostiprināt nozares uzņēmumu atbildību par uzņemto līgumsaistību izpildi.

Tādēļ V. Dombrovskis Satiksmes ministrijai (SM) uzdeva sagatavot Ministru kabineta noteikumus, kuros definētas stingras prasības ceļu būvē un remontdarbos izmantojamajiem būvmateriāliem. Šīs prasības jāievieš, lai nepieļautu nepiemērotu būvmateriālu izmantošanu ceļu būvē, kā rezultātā pat no jauna uzbūvētiem ceļiem jau pēc dažiem gadiem nepieciešams kapitālais remonts.

Tāpat premjers uzdeva SM ceļu būves kvalitātes kontroli nodalīt atsevišķi no citām VAS „Latvijas valsts ceļi” funkcijām, veidojot neatkarīgu institūciju, kas sekos līdzi valsts pasūtīto ceļu būves darbu kvalitātei.

Pārrunājot ceļu būves nozarei paredzēto finansējumu nākamajā ES finanšu perspektīvā no 2014. – 2020. gadam, premjers uzsvēra, ka šonedēļ gaidāmajā Eiropadomes samitā, kur notiks diskusijas par ES daudzgadu budžetu, Latvija kopā ar pārējām Baltijas valstīm darīs visu iespējamo, lai saņemtu labāku piedāvājumu kā kohēzijas politikas jomā, tā saistībā ar lauksaimniecības tiešmaksājumiem. Ceļu būves nozarē būtisku finansējuma īpatsvaru sastāda kohēzijas finansējums, tādēļ premjers arī uzdeva Satiksmes ministrijai meklēt risinājumus lai laika posmā no 2014. līdz 2016. gadam, kad jaunās finanšu perspektīvas līdzekļu apguve vēl nebūs uzsākta pilnā apmērā, līdzsvarotu ceļu nozares finansējumu, nodrošinot pastāvīgu un samērīgu finansējuma pieaugumu.

Pārrunājot kopējo ceļu nozares finansējumu, V. Dombrovskis uzsvēra, ka valdība nepieļaus ceļu nozares finansējuma samazinājumu. Premjers ar nozares pārstāvjiem vienojās, ka nepieciešams izstrādāt skaidru plānu kā ar katru nākamo gadu tiek pakāpeniski palielināts ceļu nozarei pieejamais budžets.

Papildus informācija:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865, +371 26556965
[email protected]

Dalies ar ziņu