Skip to main content

Dombrovskis piedalīsies Eiropadomes sanāksmē Briselē

4. februārī Ministru prezidents dosies uz Briseli, lai piedalītos Eiropadomes sanāksmē, kurā tiks diskutēts par enerģētikas, inovācijas jautājumiem un ekonomikas politikas aktualitātēm, kā arī pārrunāta aktuālā situācija Ēģiptē.

Enerģētikas jautājumā plānotas diskusijas par Eiropas enerģētikas tirgus funkcionēšanu, enerģētisko resursu piegādes ceļu un avotu diferencēšanu, visu dalībvalstu integrāciju vienotā ES elektrības un gāzes infrastruktūrā, prioritāro projektu finansēšanas iespējām, enerģētikas politikas ārējiem aspektiem, kā arī enerģijas efektivitāti.

Diskusijā par pētniecības un inovācijas jautājumiem plānots pārrunāt ietvara nosacījumu uzlabošanu inovatīviem uzņēmumiem, valsts atbalsta izdevumu novirzīšanu inovācijām, pētniecībai, izglītībai un enerģētikai, kā arī Eiropas pētniecības telpas izveidošanu.

Pārrunājot ekonomikas politikas aktuālos jautājumus, diskutēs par to, kā norit darbs pie eirozonas finanšu stabilitātes nodrošināšanas stratēģijas elementiem, Eiropas Stabilitātes mehānisma aprisēm un tā izveidei nepieciešamajiem grozījumiem Līgumā par Eiropas Savienības darbību.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis Latvijā atgriezīsies 4. februāra vakarā.


Informāciju sagatavoja:
Laine Kučinska
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālr.: 67082905
[email protected]

Dalies ar ziņu