Skip to main content

Dombrovskis uzsver praktiskās iespējas Baltijas valstu ciešākai sadarbībai

Piektdien, 11. februārī Vihulā, Igaunijā neformālās Baltijas Ministru padomes sanāksmes ietvaros Latvijas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis uzsvēra, ka inovāciju veicināšana, uz zināšanām balstīta ekonomika un digitālais vienotais tirgus ir praktiska iespēja ciešākai Baltijas valstu sadarbībai.

Premjers norādīja, ka Latvija ir atvērta un ieinteresēta arī praktiskākā Baltijas valstu sadarbībā, attīstot kopīgus sadarbības projektus, piemēram, stiprinot Baltijas valstu inovācijas potenciālu un sekmējot dažādu sadarbības tīklu veidošanos Baltijas jūras reģiona līmenī. V.Dombrovskis informēja, ka Latvija ir ieinteresēta turpināt sadarbību ar Lietuvas un Igaunijas partneriem ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam ietvaros īstenotajā starpvalstu vadošajā programmā „Baltijas jūras reģiona inovāciju, klasteru un MVU tīkli”.

Ministru prezidents norādīja Latvijas interesi ES vienotā tirgus stiprināšanā un efektīvi funkcionējoša digitālā vienotā tirgus izveidē, informējot, ka Latvija ir nosaukusi digitālo vienoto tirgu kā vienu no tās lielākajām prioritātēm arī Eiropas Komisijas komunikācijas „Ceļā uz Vienotā tirgus aktu” kontekstā. Premjers uzsvēra, ka digitālā tirgus attīstība lielā mērā ir atkarīga no lietotāju uzticības digitālajai videi un pārrobežu darījumiem digitālajā vidē. Tāpēc, lai nostiprinātu lietotāju uzticību digitālajai videi un pārrobežu darījumiem ir nepieciešams attīstīt un veicināt pārrobežu sadarbību kibernoziegumu atklāšanā, personas datu aizsardzības pārkāpumu jomā, nevēlamu sakaru un komerciālu paziņojumu apkarošanā, patērētāju interešu un tiesību aizsardzībā attiecībā uz pārrobežu darījumiem digitālajā vidē, kā arī ekspertu sadarbībā autortiesību jomā digitālajā vidē.

Pārrunājot aktualitātes enerģētikas jomā, Latvijas Ministru prezidents uzsvēra, ka Baltijas valstu sadarbība enerģētikas jomā ir vērsta uz augsta energoapgādes drošības līmeņa nodrošināšanu, enerģijas efektīvu izmantošanu, tirgus liberalizāciju un enerģētikas ietekmes uz vidi samazināšanu. Baltijas premjeri pozitīvi novērtējā pēdējā Eiropadomē panākto vienošanos par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu plānotajam gāzes termināļa projektam. Premjers Valdis Dombrovskis norādīja, ka sašķidrinātās gāzes termināla celtniecība Latvijā uzlabotu reģiona energoapgādes drošību Baltijas reģionā, nodrošinot gāzes piegāžu diversifikāciju.

Šodien Baltijas Ministru padomes ietvaros vēl plānota Baltijas Ministru prezidentu tikšanās ar Eiropas Komisijas Ekonomikas un monetāro lietu komisāru Olli Rehn, lai pārrunātu ekonomisko situāciju Baltijas reģionā.

Baltijas Ministru padomes tikšanos organizē Igaunija saistībā ar Baltijas Ministru padomes prezidentūru 2011. gadā. Baltijas Ministru padome (BMP) ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valdību sadarbības institūcija, un tā ir izveidota 1994. gada 13. jūnijā. BMP uzdevums ir nodrošināt sadarbības nepārtrauktību valstu izpildvaras līmenī.


Informāciju sagatavoja:
Laine Kučinska
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālr.: 67082905
[email protected]

Dalies ar ziņu