Skip to main content

Uzlabos personas datu drošību ārpus Eiropas Savienības

10. februārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja noteikumus par nosacījumiem līgumam par personas datu nodošanu uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts un kas nenodrošina datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei. Tos izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Datu valsts inspekcijas speciālisti.|

Noteikumu projekta mērķis paredz pārziņa un personas datu saņēmēja pienākumus, kā arī personas datu aizsardzības obligātās prasības, kuras var nodrošināt personas datu saņēmēja un pārziņa pilnvarota persona.

Kā teikts anotācijā, Fizisko personu datu aizsardzības likums nosaka, ka personas datus var nodot citai valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, ja šī valsts nodrošina tādu datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei. Izņēmumi minēto prasību pildīšanā ir pieļaujami, ja pārzinis apņemas veikt uzraudzību pār attiecīgu aizsardzības pasākumu veikšanu.

Ikvienam ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. Ja valsts ir noteikusi, ka tā aizsargā personas datus, ikviens ar to rēķinās un arī valstij ir jānodrošina minētā personas datu aizsardzība atbilstoši likumam. Nav pieļaujams, ka gadījumā, ja personas datus nodod uz citu valsti, tos vairs pienācīgi neaizsargā līdzīgi kā Latvijā un Eiropas Savienībā, un tiek aizskartas datu subjektu tiesības. Tādējādi, ja pārzinis vēlas nosūtīt datu subjekta personas datus uz trešo valsti, kas nenodrošina tādu personas datu aizsardzības pakāpi, kā tas ir Latvijā un Eiropas Savienībā, pārzinim būs jāuzņemas pienākumi un saistības nodrošināt likuma prasības pilnā apmērā uz visu personas datu apstrādi.

Noteikumu projekts nodots saskaņošanai dažādām institūcijām.

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties šeit.

 

Informāciju sagatavoja:
Laura Pakalne
TM Administratīvā departamenta
pārstāve
Tālr. 67036712
[email protected]

Dalies ar ziņu