Skip to main content

ECOFIN diskutē par mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas uzlabošanu

Otrdien, 15. oktobrī, finanšu ministrs Andris Vilks un Finanšu ministrijas pārstāvji piedalās Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē Luksemburgā. Tajā plānots apspriest jautājumus par iespējām mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) finansēšanas uzlabošanai, par indikatoriem un politikas jomām ekonomikas politikas koordinācijas stiprināšanai un citas aktualitātes. Diskusijas būs pamats viedokļa sagatavošanai 2013. gada 24.- 25. oktobra Eiropadomes sanāksmei, kurā tiekas valstu vadītāji.

Reaģējot uz 2009. gadā piedzīvoto ekonomisko krīzi, kas atklāja Eiropas Savienības (ES) ekonomikas politikas koordinācijas vājās vietas, kā arī to, ka esošās pārraudzības procedūras nav bijušas pietiekamas un visaptverošas, 2011. gadā ES tika pieņemta likumdošanas pakete ar mērķi stiprināt Stabilitātes un izaugsmes pakta funkcionēšanu un paplašināt makroekonomisko nelīdzsvarotību uzraudzību vienlaikus ar fiskālās uzraudzības padziļināšanu.

„Pieņemtā likumdošanas pakete ir korekts izvērtēšanas mehānisms spēcīgākai ekonomikas politikas koordinācijai, tomēr, lai veicinātu nodarbinātības un sociālo izaicinājumu uzraudzību un politikas koordināciju, būtu pieļaujams pilnveidot indikatorus nodarbinātības un sociālo rādītāju tablo ietvaros. Ne mazāk būtiski ir kopīgi izrunāt jautājumu par iespējām mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas uzlabošanai, lai sekmētu izaugsmi Eiropā,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Eiropas Komisija (EK) ir ierosinājusi trīs risinājumus mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas uzlabošanai, kuri periodā no 2014. līdz 2020. gadam varētu sviras efekta rezultātā darīt pieejamus līdz pat 100 miljardus eiro atkarībā no dalībvalstu līdzdalības apjoma. Eiropas investīciju banka (EIB) un EK analizē labākos veidus, kā palielināt finansējumu, atjaunojot vērtspapīrošanas tirgu kā kanālu resursu pārdalei ilgtspējīgā veidā.

„Provizoriski atbalstāms ir kopīgs mazo un vidējo uzņēmumu garantijas instruments, kas apvienots ar kopīgu vērtspapīrošanas instrumentu jauniem aizdevumiem. Šis risinājums sniedz strauju papildu atbalstu uzņēmumiem, kā arī ir svarīgi, lai ES struktūrfondu līdzekļu novirzīšana EIB riska dalīšanas fondam paliek brīvprātīga, izvērtējot katras dalībvalsts vajadzības, kas ļautu izvēlēties efektīvāko veidu, kā atbalstīt MVU un nodrošināt tiem pietiekošus finanšu resursus,” uzskata finanšu ministrs Andris Vilks.

Sanāksmes laikā tiek plānota ministru viedokļu apmaiņa arī par klimata pārmaiņu finansēšanas aktualitātēm, par gūtajām mācībām 2013. gada Eiropas semestra norisē un tālāko darbu, gatavojoties nākamajam Eiropas semestra ciklam.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Pužule
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
[email protected]

 

Dalies ar ziņu