Skip to main content

Eiropas Parlaments atbalstījis ES budžetu 2011. gadam

Trešdien, 15. decembrī, Strasbūrā Eiropas Parlaments nobalsoja par Eiropas Savienības (ES) budžetu 2011. gadam. Nākošā gada ES budžets būs 126,5 miljardu eiro apmērā, kas ir 2,91% pieaugums salīdzinājumā ar ES 2010. gada budžetu. Panāktā vienošanās nozīmēs laicīgu ES budžeta līdzekļu izmaksāšanu dalībvalstīm, ietverot Kopējās lauksaimniecības politikas tiešos maksājumus, kas ir nozīmīgi Latvijas budžetam.

Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā šī bija pirmā ikgadējā budžeta apstiprināšanas procedūra ar jaunajiem noteikumiem. Šī gada 11. un 15. novembra ES Ekonomisko un finanšu jautājumu budžeta padomē ES budžeta lēmējinstitūcijas – ES Padome un Eiropas Parlaments – nespēja panākt vienošanos par budžetu 2011. gadam. Eiropas Parlaments izvirzīja prasības lemt par ES budžeta ilgtermiņa jautājumiem (t.sk. ES ieņēmumi nākamajā Finanšu perspektīvā, fleksibilitāte ES budžetā, starpinstitūciju attiecības sarunās par nākamo ES daudzgadu budžetu), kas nebūtu jārisina ES ikgadējās budžeta procedūras ietvaros.

Rezultātā šī gada 26. novembrī Eiropas Komisija nāca klajā ar jaunu ES budžeta 2011. gadam projektu, kurā tika ņemtas vērā vairākas Eiropas Parlamenta prasības izdevumu palielināšanai atsevišķās ES budžeta programmās. Vienlaikus pašreizējā (Beļģija) un četras nākošās (Ungārija, Polija, Dānija un Kipra) ES prezidentūras apstiprināja, ka Eiropas Parlaments tiks iesaistīts sarunās par nākošo ES daudzgadu budžetu pēc 2013. gada, respektējot Lisabonas līguma nosacījumus.

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

Dalies ar ziņu