Skip to main content

Mūrniece Maskavā parakstīs sadarbības līgumu cīņā pret noziedzību

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece laikā no 19. līdz 22. decembrim Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera vizītes ietvaros apmeklēs Maskavu un Sanktpēterburgu. Vizītes laikā plānots parakstīt Latvijai nozīmīgus sadarbības līgumus.

Kā norāda L. Mūrniece: „Vizīte ir ļoti būtiska no vairākiem aspektiem: vienošanās par palīdzības sniegšanu ārkārtējos gadījumos ievērojami samazinās dažādas formalitātes un atvieglos pašu palīdzības sniegšanas procesu, savukārt organizētās noziedzības apkarošanas jautājumi ir aktuāli ikvienā valstī, tādēļ šī sadarbība ir jāstiprina arī ar divpusējiem līgumiem, kas, nenoliedzami, to padara efektīvāku.”

Tikšanās laikā Maskavā ir plānots parakstīt 2 līgumus – Krievijas Federācijas valdības un Latvijas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret noziedzību, it īpaši tās organizētajās formās, kā arī Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā.

Līgums par sadarbību organizētās noziedzības apkarošanas jomā paredz abu valstu kompetento institūciju sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību. Līgums dos iespēju nākotnē ievērojami attīstīt abu valstu sadarbību un tiešus sakarus starp abu pušu kompetentajām tiesību aizsardzības iestādēm, lai informācijas apmaiņa par plānotajiem vai izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem būtu operatīva.

Kā iepriekš ziņots, plānots parakstīt arī abu valstu valdības vienošanos par sadarbību ārkārtēju situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā. Kā norāda L. Mūrniece: „Vienošanās mērķis ir radīt tiesisku pamatu Latvijas un Krievijas sadarbībai ārkārtēju situāciju novēršanā un seku likvidēšanā, pretējā gadījumā ir apgrūtināta palīdzības sniegšana, piemēram, dažādu dabas katastrofu, stihiju laikā kā tas bija šovasar, kad Krievijā plosījās plaši mežu ugunsgrēki.”

Šobrīd Latvijas Republikai līgumi par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā ir parakstīti ar sekojošām valstīm: Lietuva, Igaunija, Zviedrija, Ungārija, Baltkrievija, Ukraina, Uzbekistāna, kā arī noris darbs pie līdzīga līguma projekta izstrādes ar Azerbaidžānu.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Liepa
LR iekšlietu ministres padomniece
Tālr.: 67219313
[email protected]

Dalies ar ziņu