Skip to main content

EK aicina valdību neapstāties pie reformu ieviešanas

Otrdien, 3. jūnijā, ir saņemtas Eiropas Komisijas (EK) izstrādātās rekomendācijas valstij, kas ir sagatavotas, izvērtējot šā gada aprīlī EK iesniegto Latvijas Valsts reformu programmu un Stabilitātes programmu.

“Kopumā Eiropas Komisija atzinīgi novērtē Latvijas ekonomikas sasniegumus, atzīmējot, ka valsts joprojām ir viena no straujāk augošajām tautsaimniecībām Eiropas Savienībā, kurai ir stabila makroekonomiskā un fiskālā bāze. Tajā pašā laikā tā arī uzsver, ka Latvijas ekonomika ir neaizsargāta pret ārējiem riskiem. Tāpēc aicinu valdības kolēģus neapstāties pie sasniegtā rezultāta un pievērsties kvalitatīvu reformu ieviešanai, nodrošinot ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi,” pārliecināts finanšu ministrs Andris Vilks.

Eiropas Komisija paredz, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 3,8%, bet nākamajā gadā izaugsme būs 4,1% līmenī.

Attiecībā uz valsts fiskālo politiku, EK secina, ka 2013. gads izrādījās labāks nekā to paredzēja pērnā gada Koneverģences programma un Latvijas strukturālā bilance atbilda vidēja termiņa mērķim. Savukārt 2014. gadā iesniegtā Stabilitātes programma paredz, ka šogad nominālais deficīts būs stabils – 1% līmenī, bet strukturālais deficīts nedaudz pasliktināsies. Taču prognozētā novirze no vidējā termiņa mērķa ir pieļaujama, jo valstī tiek realizēta sistēmiska pensiju reforma, kas paredz sociālās apdrošināšanas iemaksu pakāpenisku pieaugumu valsts fondētām pensijām.

EK rekomendācija Latvijai paredz saglabāt stabilu fiskālo stāvokli 2014. gadā un, sākot ar 2015. gadu stiprināt budžeta stratēģiju un nodrošināt, ka novirze no vidējā termiņa mērķa atspoguļo vienīgi sistēmiskās pensiju reformas ietekmi.

Savukārt, kas attiecas uz nodokļu politiku, EK secina, ka Latvijas nodokļu īpatsvars 2013.gadā bija 27,6% no IKP, kas ir joprojām viens no zemākajiem ES. EK rekomendē Latvijai turpināt centienus, lai vēl vairāk samazinātu nodokļu slogu tieši zemu atalgotajiem darba ņēmējiem, to pārliekot uz īpašuma un vides nodokļiem, uzlabojot nodokļu iekasēšanu.

EK ir atzinīgi novērtējusi Latvijas sasniegto progresu, novēršot nepilnības finanšu sektorā, jo īpaši, ieviešot papildu makrouzraudzības pasākumus, lai uzraudzītu nerezidentu banku pakalpojumus. Pateicoties sasniegtajam progresam, šogad EK neparedz nekādas rekomendācijas finanšu sektoram.

Kopumā EK Latvijai ir izteikusi piecas rekomendācijas, kuras bez jau iepriekš minētajamām iesaka Latvijai paātrināt reformas izglītībā, veikt uzlabojumus veselības aprūpes sistēmā, pabeigt reformas tiesu sistēmā, turpināt reformas publiskajā pārvaldē un valstij piederošo uzņēmumu pārvaldībā, stiprināt Konkurences padomes institucionālo un finansiālo neatkarību.

Paredzams, ka EK sagatavotās rekomendācijas tiks izskatītas dažāda līmeņa komiteju un padomes sanāksmēs un apstiprinātas Ekonomikas un finanšu ministru padomē šā gada 8. jūlijā.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Pužule
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu