Skip to main content

Ekonomikas ministrs: metālapstrādes un mašīnbūves nozare ir veiksmīgi pārvarējusi krīzi

Nozares, kas pārstāvētas izstādē „Tech Industry 2010”, demonstrē, ka Latvijā uzņēmēji ne tikai var, bet arī rada konkurētspējīgus, inovatīvus produktus, kas ir nozīmīgi gan Baltijas un Eiropas, gan plašākā mērogā, tā, atklājot izstādi „Tech Industry 2010”, šodien norādīja ekonomikas ministrs Artis Kampars.

Ministrs uzsvēra, ka šogad nozares ir spējušas augt un attīstīties, ko sekmējušas kā senas tradīcijas, tā arī spēja pielāgoties ekonomiski sarežģītiem apstākļiem.

„Izstādē tiek demonstrēti spilgtākie piemēri nacionālajiem sasniegumiem mašīnbūvē un metālapstrādē, rādīti jaunākie zinātnes sasniegumi un tendences rūpnieciskās ražošanas industrijas attīstībā. Atbalsts ražojošajām un uz eksportu orientētajām nozarēm ir un būs Latvijas tautsaimniecības prioritāte, jo mašīnbūves un metālapstrādes nozare var būt būtisks spēlētājs globālajā tirgū,” izstādes atklāšanā sacīja A.Kampars.

Ekonomikas ministrijas informācija liecina, ka šī gada 9 mēnešos ražošanas apjomu pieaugums ir vērojams visās nozarēs, turklāt tas pārsniedz ražošanas apjomu pieaugumu apstrādes rūpniecībā. Metālu ražošanas apjomi šogad palielinājušies par 18,3%, gatavo metālizstrādājumu ražošanā – par 19,6%, pieaugums elektronisko iekārtu ražošanā ir par 14,7%, bet elektrisko iekārtu ražošanā – par 32,2%.

Metālapstrādes un mašīnbūves un elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības nozares kopējā apstrādes rūpniecības struktūrā veido vairāk nekā 23%. Šajās nozarēs nodarbināta aptuveni ceturtā daļa no visiem apstrādes rūpniecībā strādājošajiem. Vairāk nekā 80% saražotās produkcijas tiek eksportēta.

Ekonomikas ministrs A.Kampars atzinīgi novērtē, ka nozaru asociācijas sadarbībā ar valdību aktīvi iesaistās nozaru attīstībai aktuālu jautājumu risināšanā, piemēram, profesionālās izglītības kompetenču centru izveidē Latvijas reģionos, profesiju standartu izstrādē un ekspertīzē, partnerībā organizēto apmācību organizēšanā darbaspēka kvalifikācijas paaugstināšanai, tādējādi sekmējot darba ražīgumu, stiprinot uzņēmumu kapacitāti un paaugstinot to konkurētspēju.
Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
tel. 29405397
[email protected]

Dalies ar ziņu