Skip to main content

Izveido finanšu stabilitātes nodevu

Ministru kabinets ceturtdien, 25. novembrī ārkārtas sēdē akceptēja grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām, izveidojot jaunu – finanšu stabilitātes nodevu, kā arī precizējot normas par nodokļu administrācijas un nodokļu maksātāja vienošanās līguma slēgšanu.

Detalizētam jaunās nodevas regulējumam tiks izstrādāts finanšu stabilitātes nodevas likums, kas būs iekļauts 2011. gada valsts budžeta pavadošo likumu paketē. Nodeva tikts uzlikta kredītiestāžu pasīviem, atņemot no tiem kapitālu un rezerves, kā arī subordinēto kapitālu, kurš ir iekļaujams kredītiestādes kapitāla bāzē, ar nodokli neapliktās rezerves, kā arī saistības pret saistītajām un radniecīgajām finanšu institūcijām, kuras arī maksā finanšu stabilitātes nodevu.
Finanšu stabilitātes nodevas mērķis ir stiprināt finanšu sistēmu kopumā, lai nepieciešamības gadījumā finansētu pasākumus, kas mazinātu grūtībās nonākušo kredītiestāžu negatīvo ietekmi uz citiem finanšu tirgus dalībniekiem.

Tāpat valdības akceptētie grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām noteic nodokļu administrācijai tiesības slēgt vienošanās līgumu arī gadījumos, kad revīzijas (audita) rezultātā nosaka tikai soda naudu, nenosakot nodokļa pamatparādu.
Pašlaik likums par nodokļiem un nodevām” nosaka tiesības nodokļu maksātājam ierosināt, bet Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram noslēgt vienošanās līgumu gadījumos, ja revīzijas (audita) rezultātā tika papildus aprēķināta pamatparāda, nokavējuma naudas un soda naudas summa, taču minētais regulējums neattiecas uz gadījumiem, kad nodokļu revīzijas (audita) rezultātā tiek aprēķināta tikai soda nauda par no budžeta atmaksājamās pārmaksātā nodokļa summas palielināšanu. Ņemot vērā, ka tiek iekasēti tikai 10% no revīzijas (audita) laikā papildus aprēķinātajām summām, ir nepieciešams noteikt efektīvāku regulējumu.

Likuma grozījumi vēl tiks izskatīti Saeimā. Grozījumu projekts pieejams šeit.
 

Informāciju sagatavoja:
Baiba Melnace
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr. 67083850
[email protected]

Dalies ar ziņu