Skip to main content

Ekonomikas ministrs uzklausa piketētājus un informē par aktivitātēm dabasgāzes tarifu samazināšanā

Ekonomikas ministrs Artis Kampars (JL) šodien, 1.jūlijā, uzklausīja politiskās jauniešu organizācijas “Vienota Latvija” piketētāju viedokli par dabasgāzes cenu kāpumu, skaidroja dabasgāzes cenas veidošanās principus, t.sk. akcīzes nodokļa dabasgāzei piemērošanas iemeslus, kā arī informēja par jau veiktām aktivitātēm dabasgāzes tarifu samazināšanā.

A.Kampars uzsvēra, ka valdībai lēmuma pieņemšana par akcīzes nodokļa piemērošanu dabasgāzei bija smaga, taču budžeta konsolidācijas procesā tas vērtējams kā valstiski atbildīgs lēmums, atsakoties no citiem, iedzīvotājiem daudz sāpīgākiem lēmumiem.

Vienlaikus kopš pērnā gada beigām notiek aktīvs Ekonomikas ministrijas darbs, lai risinātu sarunas par iespēju pārslēgt ar “Gazprom” noslēgto līgumu par dabasgāzes piegādi, kā rezultātā Latvijā varētu nodrošināt zemākas gāzes cenas.

Tāpat šo jautājumu Ekonomikas ministrija pārrunājusi ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, kas šī gada pavasarī jau nosūtījusi AS „Latvijas Gāzei” vēstuli ar aicinājumu sākt sarunas ar dabasgāzes piegādātājiem par dabasgāzes iepirkuma cenas piesaistes formulas pārskatīšanu, lai samazinātu dabasgāzes cenas atkarību no naftas produktu cenu svārstībām, atspoguļojot faktisko stāvokli un konkurences līmeni Eiropas dabasgāzes tirgū.

A.Kampars: „Dabasgāze Latvijā galvenokārt tiek izmantota apkurē un elektroenerģijas ražošanai un maksa par šiem pakalpojumiem veido nozīmīgu iedzīvotāju un uzņēmumu izdevumu daļu. Tāpēc Latvijai ir būtiski meklēt alternatīvu risinājumu un vairāk veicināt vietējo resursu izmantošanu siltuma un elektrības ražošanai, kas šobrīd ir viens no Ekonomikas ministrijas prioritāriem rīcības virzieniem – aktīvi tiek strādāts pie Atjaunojamo energoresursu likumprojekta izstrādes, kas viesīs izmaiņas esošajā primāro energoresursu izmantošanā un valsts atbalstā.”

Savukārt jauniešu uzdāvināto malkas krāsniņu ministrs plāno paturēt ministrijā līdzīgi kā tas tiek darīts ar citām dāvanām.

Evita Urpena
EM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67013193 

Dalies ar ziņu