Skip to main content

Ekonomiski pamatota vieta reģionāla sašķidrinātās dabasgāzes termināļa būvniecībai – Latvija

Lai nodrošinātu konkurenci Baltijas valstu dabasgāzes tirgū un tādējādi panāktu patērētājiem – kā mājsaimniecībām, tā rūpnieciskajiem lietotājiem – izdevīgākas cenas, ekonomiski pamatoti ir būvēt tikai vienu reģionālu sašķidrinātās dabasgāzes termināli, savukārt ģeogrāfiski un ekonomiski atbilstošākā termināļa dislokācijas vieta ir Latvija un Rīga pieejamās infrastruktūras, zemāko izmaksu un projekta īstenošanas laika grafika ziņā – tādi ir ekspertu galvenie secinājumi, veicot priekšizpēti par sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) termināļa izveidi Baltijā.

Priekšizpēti par reģionāla sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izbūves iespējām Baltijā veica Lielbritānijas uzņēmumu GL Noble Denton un Energy Contract Company konsorcijs, Baltijas reģiona kontekstā analizējot 22 iespējamo termināļa dislokācijas vietu Liepājā, Ventspilī, Rīgā, Lilastē un Rīgas jūras līcī atbilstību kritēriju kopumam.

Eksperti secinājuši, ka ekonomiski pamatots ir tikai viens SDG terminālis Baltijas reģionā. Īstenojot SDG projektu līdz 2016. gadam, tas kļūs par nozīmīgu infrastruktūras objektu Eiropā, uzlabos Baltijas valstu infrastruktūras drošību, likvidēs dabasgāzes piegāžu cenu politiskos riskus un nodrošinās konkurētspējīgas dabas gāzes cenas rūpniecības sektoram. Baltijas valstu atkarība no viena gāzes piegādātāja sākotnēji samazināsies vismaz par 25%.

Ekonomikas ministrs Artis Kampars norāda: „Latvija ir pirmā no Baltijas valstīm, kas ir veikusi projekta priekšizpēti. Termināļa būvniecība ir visa Baltijas reģiona enerģētikas attīstības jautājums un tas vērtējams kontekstā ar citiem, tuvākajos gados īstenojamiem enerģētikas infrastruktūras projektiem, kas nodrošinās Baltijas energoapgādes drošību. SDG projekts Latvijā aizpildīs Baltijas reģiona iztrūkstošo posmu energoapgādē, nodrošinot gāzes piegādes ceļu un avotu dažādošanu, radot konkurenci gāzes tirgū. Ievērojot šos neatkarīgu ekspertu secinājumus un ieteikumus, Baltijas valstīm līdz gada beigām ir solidāri jāvienojas par kopīgu enerģētikas stratēģiju.”

Ekonomikas ministrs Artis Kampars jau šodien nosūtīs vēstuli Lietuvas un Igaunijas kolēģiem ar aicinājumu šovasar rīkot trīspusēju tikšanos, lai panāktu politisku vienošanos par turpmāku koordinētu rīcību kopīgu mērķu sasniegšanai.

Eksperti priekšizpētē par SDG termināļa būvniecību norādījuši, ka Latvijas priekšrocības ir ģeogrāfiski izdevīgākais novietojums, jau eksistējoša un atbilstoša infrastruktūra, kā arī attīstīti dabasgāzes savienojumi ar Lietuvu un Igauniju,. Nozīmīga ir Latvijā jau eksistējošā pazemes gāzes krātuve Inčukalnā, kuru nepieciešamības gadījumā var paplašināt līdz 3,2 miljd.m3 un nodrošināt LNG iesūknēšanu tieši krātuvē. Latvijā ir piemēroti ģeoloģiskie apstākļi arī jaunu krātuvju izveidei. Latvijas priekšrocības termināļa būvniecībai nodrošinās mazākas izmaksas infrastruktūras pielāgošanai termināļa iekļaušanai reģiona gāzes apgādes sistēmā, savukārt jau eksistējošā Inčukalna pazemes gāzes krātuve nodrošinās iespējami zemākās cenas iegūšanu, iepērkot dabasgāzi tās zemākās cenas periodā.

Rīgas priekšrocības SDG termināļa izveidei ir atbilstoša ostas infrastruktūra, kas var nodrošināt nepieciešamo iegrimi kuģiem, piestātnes bīstamo kravu pārkraušanai ziemā neaizsalstoša, tādejādi nodrošinot kuģu ienākšanu visa gada garumā, kā arī Rīga ir vistuvāk Inčukalna gāzes krātuvei.

Informāciju sagatavoja:
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr,: 67013193

 

Dalies ar ziņu