Skip to main content

Ēlerte: okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveide ir svarīga prioritāte

Valdība šodienas, 5. jūlija, sēdē akceptēja Kultūras ministrijas (KM) iesniegto plānu okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa projekta turpmākajai virzībai, paredzot kompleksa īstenošanu pabeigt līdz 2014. gadam.

Okupācijas muzeja rekonstrukcija, G. Birkerta projektētā „Nākotnes nama” piebūve un piemiņas memoriāls Padomju okupācijas upuriem ir ieguldījums Latvijas nākotnē, uzskata S. Ēlerte. „Vēsturiskā atmiņa ir nozīmīga katras nācijas identitātes daļa, tā ir pamats uz kopīgām vērtībām balstītai saliedētai sabiedrībai. Okupācijas muzejs visus šos gadus ir darījis ļoti nozīmīgu darbu vēstures izpratnes veidošanā. Uz šo vietu nāk bērni un skolēni, lai saprastu Latvijas vēsturi, tur saskaņā ar valsts protokolu viesojas augstākās citu valstu amatpersonas. Okupācijas muzejs piedalās Eiropas kopējās atmiņas veidošanā. Tāpēc Okupācijas muzeja rekonstrukcija ir valdības deklarācijā ierakstīta apņemšanās, tā ir viena no KM prioritātēm,” norāda kultūras ministre Sarmīte Ēlerte.

Arhitekts Jānis Dripe, kurš 2007. gadā, kad notika starptautiskais maketu (ideju) konkurss par Padomju okupācijas piemiņas memoriālu, piedalījās konkursa žūrijā, uzsver: „Latviešu Strēlnieku laukums un rātslaukums ir pilsētai būtiski, bet telpiski nepabeigti publiskās telpas elementi, tāpēc Okupācijas muzeja otrā kārta un okupācijas upuru piemiņas memoriāls ir ļoti būtiski šīs telpas sakārtošanas elementi un kā tādi tie ir īstenojami maksimāli īsā termiņā, lai piešķirtu pilsētas centram telpisku pabeigtību un arī sarežģītās vēstures satura telpisko atspoguļojumu.”

„Latvijas Okupācijas muzejs savā 18 gadus ilgajā līdzšinējā darbībā sabiedrībai veiksmīgi skaidrojis vēstures pētniecībā apzinātos faktus un jaunākās atziņas par abu okupācijas varu noziegumiem pret Latvijas valsti un tautu. Par muzeja efektivitāti liecina lielais apmeklētāju skaits – ap 100 000 gadā, pozitīvās atsauksmes par ekspozīciju un muzeja darbības programmām, kā arī muzeja atpazīstamība ārzemēs,” uzsver Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdētājs Valters Nollendorfs. Taču, lai pilnībā attīstītu muzeja potences strādāt okupācijas seku pārvarēšanas jomā, tādējādi īstenojot sabiedrības integrācijas funkcijas, nepieciešams paplašināt muzeja ēku, kur piemērotās telpās veidot jauno ekspozīciju gan skolēnu, gan pieaugušo izglītošanai, papildinātu ar lielāku skaitu modernu interaktīvu objektu un izvērstu plašāku tālākizglītības programmu. Tas būs svarīgs un neatliekami nepieciešams ieguldījums Latvijas kopīgās vēstures apziņas un atmiņu kultūras, kas ir nozīmīgi nācijas un valsts identitātes elementi, nostiprināšanā.

Komplekss Latviešu Strēlnieku laukumā ir uztverams kā vienots arhitektonisks ansamblis, kura izveidē ietilpst Okupācijas muzeja ēkas neatliekamie rekonstrukcijas un remonta darbi, muzeja piebūves „Nākotnes Nams” būvniecība un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveide.

Uzsākot kompleksa īstenošanas darbus 2011. gada vidū, tos ir iespējams pabeigt līdz 2013. gada beigām, lai 2014. gadā, kad Rīga būs Eiropas Kultūras galvaspilsēta, gan Okupācijas muzeja piebūve „Nākotnes Nams”, gan Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls būtu gatavi. Plānots, ka izdevumus būvniecības procesā segs VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) , un tie tiks atmaksāti pēc būvniecības pabeigšanas (sākot no 2015. gada trīs gadu laikā).

Ar būvniecību saistīto kapitālieguldījumu izdevumu segšanai šodien apstiprinātajā MK rīkojumā paredzēti izdevumi 4 965 302 latu apmērā. Rīkojumā paredzēti arī ēku uzturēšanas izdevumi sākot no 2015. gada līdz 2034. gadam (ieskaitot) 53 271 lats gadā – kopsummā 1 065 420 lati. Šajā summā iekļauti ēkas apsaimniekošanas izdevumi, apdrošināšanas izdevumi, izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem un nekustamā īpašuma nodoklis. Šie VNĪ sniegtie aprēķini uzskatāmi par provizoriskiem un tiks precizēti pēc tehnisko projektu izstrādes.

Paralēli centieniem īstenot pilnu kompleksa izveidi, ir jau bijuši paredzēti līdzekļi, kas vērsti uz Okupācijas muzeja esošās ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanu – ar 2010. gada 8. oktobra Ministru kabineta rīkojumu noteikts, ka 2011. gadā ēkas remonta neatliekamajiem darbiem, ko veiks „Valsts nekustamie īpašumi” novirzīti 350 000 latu. „Valsts nekustamie īpašumi” sadarbībā ar Okupācijas muzeja biedrību ir sagatavojusi un iesniegusi projektu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā atklātajā konkursā „Zema enerģijas patēriņa ēkas”, lai iegūtu finansējumu Okupācijas muzeja esošās ēkas siltināšanai, apkures un ventilācijas sistēmas rekonstrukcijai u.c. darbiem.

Tādējādi gan piešķirtie 350 000 lati, gan finansējums, ko plānots iegūt konkursā „Zema enerģijas patēriņa ēkas”, kopā ar „Valsts nekustamie īpašumi” fonda ieguldījumu, varētu nodrošināt Okupācijas muzeja esošās ēkas sakārtošanu un pilnvērtīgu muzeja pamatfunkciju veikšanu.

Informāciju sagatavoja
Dace Vizule,
KM sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330254
[email protected]

 

 

Dalies ar ziņu