Skip to main content

Ēlerte: pārmaiņu iespēja mazajām skolām nesusi pārmaiņas valsts domāšanā

Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte, trešdien uzrunājot Sorosa fonda Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” konferences dalībniekus, pateicās skolu darbiniekiem no visas Latvijas par ieguldījumu vietējo kopienu stiprināšanā. Viņa uzsvēra, ka projektu īstenotāji ne tikai iespaidojuši savu novadu attīstību, bet visas valsts domāšanu un attieksmi pret mazajām skolām.

Viņa norādīja, ka pirms gada fonda iniciatīva deva pārmaiņu iespēju, tagad pašas skolas un ir kļuvušas par pārmaiņu dzinējspēku vietējās kopienās. Šogad S. Ēlerte bijusi trijās skolās, kur tiek īstenoti iniciatīvas projekti un šo apmeklējumu laikā viņa redzējusi, „cik būtiskas izmaiņas ir notikušas, cik motivēti ir cilvēki”.

Viņasprāt, svarīgākais šo pārmaiņu projektu ietvaros ir cilvēki sadarbošanās. „Ja cilvēki sanāk kopā un sadarbojas, viņi atrod idejas, domas un lietas, kas iepriekš nav pat ienākušas prātā,” ir pārliecināta kultūras ministre.Viņa atgādināja, ka starpkaru periodā Latvijā katrā pagastā darbojās vairāki kolektīvi – gan kultūras, gan izglītības, gan sociālie, kas stiprināja vietējās kopienas, un šāda sociālā tīkla pastāvēšana ir svarīga arī šobrīd. „Investīcijas neiegulda tuksnesī, investīcijas un darba vietas rodas tur, kur ir stipras kopienas, jo tādās vietās cilvēki vēlas dzīvot. Jūs esat izdarījuši ļoti daudz, lai veidotu šīs stiprās kopienas,” atzina kultūras ministre. Viņa aicināja projektu īstenotājus turpināt būt par pārmaiņu dzinējspēkiem un „atcerēties, ka, ja jūs būsiet stipri, Latvija būs stipra”.

Kopumā fonda iniciatīvas ietvaros īstenoti 53 projekti visā Latvijā. SFL iniciatīvas "Pārmaiņu iespēja skolām" finansējums, kas paredzēts Latvijas mazo skolu un pašvaldību iedzīvotāju izglītības un sociālo vajadzību atbalstam, ir 1 250 000 eiro. Latvijas pašvaldībām piešķirti atsevišķi granti līdz 25 000 eiro, Latvijas reģionu mazo un mazākumtautību skolu atbalstam.

Iniciatīvas "Pārmaiņu iespēja skolām" mērķis ir veicināt mazo skolu pārveidi par daudzfunkcionāliem izglītības, kultūras, sociālā atbalsta centriem, veidojot partnerības starp pārvaldes, izglītības, uzņēmējdarbības un nevalstiskā sektora organizācijām. Būtisks kritērijs pieteikumu izvērtēšanā bija vietējās pašvaldības veiktā analīze un izpratne par iedzīvotāju sociālajām un izglītības vajadzībām.

 

Informāciju sagatavoja:
Andris Saulītis
Kultūras ministres padomnieks,
preses sekretārs
Tālr.: 26473310
[email protected]

Dalies ar ziņu