Skip to main content

Elīna Vilkārse: pievērsīsim iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam

Tā kā mana profesionālā darbība saistīta ar medicīnu, ikdienā ļoti labi redzu tās problēmas, ar kurām jāsaskaras gan ārstiem, gan pacientiem. Diemžēl daudzu iedzīvotāju veselības stāvoklis ir visai slikts, tādēļ sabiedrību nepieciešams vairāk izglītot jautājumos par izmeklējumiem, veselīgu dzīvesveidu un medicīnas iespējām. Lai samazinātu cilvēku saslimšanu ar smagām un neārstējamām slimībām, kā arī sekmētu slimību laicīgu diagnosticēšanu, nepieciešams veikt vairākus būtiskus uzlabojumus.

Manuprāt, būtiskākās problēmas ir veselības aprūpes apgrūtinātā pieejamība un garās rindas pie speciālistiem, kā arī ārstu pārslogotība. Aktuāla ir vides sakārtošana veselības aprūpes iestādēs. Šobrīd visbēdīgāk šajā jomā klājas privātajiem doktorātiem, tādēļ pašvaldībai tie jāmotivē vides sakārtošanā, piedāvājot pretī nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Turklāt nepieciešama arī stingrāka Būvvaldes speciālistu kontrole par vides piemērotību.

Runājot konkrētāk, stāvlaukums pie Jelgavas poliklīnikas ir nepietiekams iestādes pacientu plūsmai. Tas būtu jāpaplašina, un esmu gatava līdzdarboties risinājuma meklēšanā. Vēl bēdīgāka situācija ir pie SIA „Optima 1” (bērnu poliklīnikas). Nekavējoties jāsāk rīkoties jautājumā par iedzīvotāju pievēršanu veselīgam dzīvesveidam, un tam lieti noderētu ne tikai izglītošana šajos jautājumos jau no pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu vecuma, bet arī dažādām sporta aktivitātēm piemērotu vietu ierīkošana pilsētā. Vēlos sekmēt pašvaldības līdzekļu novirzīšanu mācību iestāžu sporta laukumu rekonstrukcijai, tie šobrīd ir sliktā stāvoklī vai to nav vispār. Parūpējoties par to, lai bērni regulāri sporto, ir iespējams uzlabot viņu veselības stāvokli, kā arī ieaudzināt pozitīvu attieksmi pret rūpēm par savu veselību.

Informāciju sagatavoja:
VIENOTĪBAS Jelgavas nodaļa

 

Dalies ar ziņu