Skip to main content

Gunita Draveniece: par gudriem un sportiskiem jelgavniekiem

Divdesmito gadu mana pamata darbavieta ir Jelgavas Valsts ģimnāzija, kur strādāju par latviešu valodas un literatūras skolotāju, un visus gadus man bijusi arī otra nodarbe – pieaugušo nelatviešu izglītošana, mācot viņiem valsts valodu. Vērojot un dažreiz arī ietekmējot (uz Saeimu esmu rakstījusi ierosinājumus likumprojektiem izglītības jomā) Latvijas izglītības sistēmu darbībā, izgaismojas vairākas problēmas, kas būtu risināmas. Pirmkārt, jāturpina augstskolu reforma, lai uzlabotu izglītības kvalitāti, un Jelgavā būtu vēlama ciešāka pašvaldības un Latvijas Lauksaimniecības universitātes sadarbība, kas arī dotu savu ieguldījumu iegūstamās izglītības augstākam līmenim. Otrkārt, Latvijā (arī Jelgavā) uzņēmēji sūdzas par kvalificētu profesionālu darbinieku trūkumu, piemēram, celtniecības firmām nākas bankrotēt labu darbinieku trūkuma dēļ. Jelgavas Domei ir daudz iespēju, kā palīdzēt profesionālās izglītības iestādēm, kā veicināt uzņēmēju un skolu sadarbību.

Sekojot citu Latvijas lielo pilsētu piemēram, mūsu pašvaldības pienākums būtu atrast līdzekļus skolotāju motivācijai, tas ir, prēmijas vai stipendijas labākajiem, piemaksas jaunākajiem pedagogiem, darba vides uzlabošana, pilnveidojot skolu tehnisko bāzi, finansējot mācību līdzekļu izstrādes projektus utt.

Līdz šim daudz paveikts skolu ēku uzlabošanā, bet tas nekādā veidā neuzlabos vēl kādu būtisku skolu problēmu – jaunatnes veselība un fiziskā sagatavotība. Pilsētā jāatjauno senākos gados populārais tautas sports. Šogad pilsētā varēja slēpot Valsts ģimnāzijas stadionā, bet vai visiem, kas gribētu slēpot, ir inventārs: zābaki, nūjas, slēpes? Nav. Veicot nelielu aptauju skolā, noskaidroju, ka ar distanču slēpēm pārvietoties māk pavisam nedaudzi, tāpēc jau nākamajā mācību gadā pašvaldības pienākums būtu apgādāt katru Jelgavas skolu ar vismaz 30–60 slēpju komplektiem. Manuprāt, laba vieta ziemas sportošanai būtu lielā pļava iepretim Jelgavas pilij, kur var ierīkot slēpošanas trasi. Neiespējams nav arī mākslīgi uzbērts kalns.

Lai netiktu šķērdēti Jelgavas nodokļu maksātāju līdzekļi, nepieciešams pārskatīt „Jelgavas Vēstneša” darbību. Ar pilnu atbildības sajūtu atbalstīšu tikai tādus pašvaldības projektus, kas dod kopējo labumu visiem pilsētas iedzīvotājiem.

Dalies ar ziņu