Skip to main content

ES Konkurētspējas ministru padomē spriedīs par Patentu tiesas izveidi

Rīt un parīt, 29. septembrī un 30. septembrī, Briselē, Eiropas Savienības (ES) Konkurētspējas ministru padome diskutēs par ES Padomes sagatavoto līguma projektu vienotās patentu tiesas izveidei. Latvijas delegāciju padomē vadīs Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūce.

Patentu tiesvedības sistēma plānota kā ekskluzīva ES vienotās Patentu tiesas sistēma, kurā skatītu lietas par patenta anulēšanu patentspējas trūkuma dēļ, patentu pārkāpumus un citus ar patentiem saistītus strīdus. Patentu tiesas spriedumiem būtu spēks visās līguma projektā iesaistīto dalībvalstu teritorijās.

Latvija atbalsta nepieciešamību risināt patentu tiesvedības jautājumus, uzsverot, ka ir svarīgi nodrošināt jaunās Patentu tiesas sistēmas pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. To var panākt, nodrošinot pieejamas tiesvedības izmaksas. Tāpat Latvija uzskata, ka šādu tiesu nepieciešams veidot atbilstoši ES un nacionālo tiesību prasībām.

Latvija uzskata, ka būtu nepieciešams nodrošināt līguma projekta saderību ar spēkā esošajiem ES tiesību instrumentiem ar mērķi novērst neskaidrības, nodrošināt tiesisko noteiktību un skaidri nošķirt attiecīgo tiesību aktu piemērošanas jomu.

Tāpat Latvijai svarīgi jautājumi, par kuriem ir nepieciešams turpināt diskusijas ir valodu lietojums tiesas procesā, tiesvedības izmaksas, Latvijas kompetento institūciju iesaistīšana tiesas nolēmumu izpildē, kā arī solidāra dalībvalstu finansiālā atbildība.
Šī gada 10. martā ES Konkurētspējas ministru padome pieņēma lēmumu, ar ko atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz vienotas patentu aizsardzības izveidi. Ciešākas sadarbības mehānismā ir iesaistījušās 25 ES dalībvalstis, tai skaitā Latvija.

Šī gada 27. jūnijā ārkārtas padomes sēdē dalībvalstis ciešākas sadarbības ietvaros vienojās par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ciešāku sadarbību saistībā ar vienotas patentu aizsardzības izveidi un par priekšlikumu regulai par ciešāku sadarbību saistībā ar vienotas patentu aizsardzības izveidi attiecībā uz piemērojamo tulkošanas kārtību.

Informāciju sagatavoja:
Līga Brice
Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
[email protected]
Tālr.: 67036739, 26485232

 

Dalies ar ziņu