Skip to main content

Finanšu ministra darbu turpinās Andris Vilks

Otrdien, 25. oktobrī, Saeima par finanšu ministru Valda Dombrovska vadītajā Ministru kabinetā atkārtoti ir apstiprinājusi Andri Vilku (Vienotība).

„Valsts ekonomikas ilgtermiņa attīstības pamats ir sabalansēts budžets un sakārtota uzņēmējdarbības vide. Latvijai svarīgi noturēt pašlaik sasniegto izaugsmes scenāriju. Tādēļ jaunajai valdībai ir būtiski turpināt līdzšinējo kursu, gan veiksmīgi pabeidzot starptautisko aizdevuma programmu, gan turpinot virzīties uz budžeta deficītu, kas nepārsniedz 2,5 %, saglabājot mērķi ieviest eiro 2014. gadā. Ļoti svarīga ir stabila un paredzama valsts nodokļu politika”, uzsver A. Vilks.

Savā profesionālajā karjerā A. Vilks ir bija SEB bankas padomnieks ekonomikas jautājumos, kā arī SEB bankas galvenais ekonomists. A. Vilks bijis arī Ministru prezidenta Valda Dombrovska padomnieks ekonomikas un finanšu jautājumos un konsultējis Ministru prezidentu Ivaru Godmani banku jautājumos.

A. Vilks ir absolvējis Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultāti, papildinājis zināšanas investīciju, finanšu analīzes, vadības un mārketinga nozares kursos Latvijā un ārvalstīs. A. Vilks ir dzimis 1963. gadā.

Kopumā Finanšu ministrijas prioritārie uzdevumi tuvākajā perspektīvā būs fiskālās politikas ilgtspējas stiprināšana, sekmīgi pabeidzot Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmu, izpildot budžeta deficīta mērķus 2012.-2014.gadam, samazinot budžeta deficītu zem 3 %, virzoties uz eiro ieviešanu 2014.gadā, kā arī virzoties uz juridiski saistoša vidējā termiņa budžeta ieviešanu.

Tāpat prioritārais uzdevums būs pakāpeniska un savlaicīga starptautiskās aizņēmumu programmas pārfinansēšana, kā arī nodokļu politikas prognozējamība un stabilitāte.

Finanšu ministrija turpinās strādāt pie ēnu ekonomikas apjoma samazināšanas, nodrošinot nozīmīgu valsts budžeta ienākumu pieaugumu un meklējot arvien jaunus risinājumus ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai.

Prioritārais uzdevums būs arī godīgas un konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides veidošana, izstrādājot un ieviešot uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumus nodokļu jomā, iekļaujot tos Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā.

Prioritāra būs arī Eiropas Savienības fondu ieviešana nākamajā 2014. – 2020. gada plānošanas periodā, aktīvi aizstāvot Latvijas finanšu intereses un panākot Latvijai izdevīgu Kohēzijas politikas finanšu piedāvājumu nākamajā plānošanas periodā. Tāpat arī pilnvērtīga un rezultatīva 2009. – 2014. gada perioda Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu, kā arī Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējuma apguves nodrošināšana.

Valda Dombrovska valdību īstenotās politikas rezultatīvie rādītāji:

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

 

Dalies ar ziņu