Skip to main content

RD frakciju bloks „Vienotība”: SIA „Rīgas nami” zaudējumus segs no izglītībai, kultūrai un sportam piešķirtā finansējuma

Arī RD vicemērs Andris Ameriks (LPP/LC) atzīst, ka uzņēmums „Rīgas nami” neprot saimniekot bez papildus finanšu dotācijas, informē bloka „Vienotība” deputāti.

Almers Ludviks Izglītības, kultūras un sporta komitejas (Komiteja) sēdē nevarēja paskaidrot kādiem mērķiem, kādiem pasākumiem un kādas summas nepieciešamas zaudējumu 300 000 latu apmērā segšanai.

Šāds finansējums pieprasīts no Izglītības, kultūras un sporta departamenta budžeta, tādējādi palielinot kopējo izglītībai, kultūrai un sportam piešķirtā finansējuma īpatsvaru.

Lai gan Vienotības deputāti vairākkārt Komitejā norādīja, ka uzņēmumam „Rīgas nami” finanšu līdzekļi jāpieprasa Rīgas domei kā kapitāla daļu turētājai, tomēr šī iebilde netika ņemta vērā, atrunājoties, ka šādu līdzekļu piešķiršanas kārtību, nosaka līgums.

Bloka „Vienotība” deputāti uzskata, ka Komitejas sēdē tikuši maldināti un deputātiem sniegta nepatiesa informācija. Kā vēlāk tika noskaidrots, deleģēšanas līgumā šāda atruna nepastāv. Jau nedēļu vēlāk Komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane (LPP/LC) mainīja viedokli, ka kārtība tiešām esot citāda, bet neatbalstīja līdzekļu piešķīruma apturēšanu.

„Tā ir tipiska shēma, nauda pārskaitīta departamentam tranzītā un attaisnojuma dokumentu par līdzekļu izlietojumu nav”,
skaidro deputāti.

Sakritība – tieši kultūras nozari Rīgā pārrauga LPP/LC pārstāvji.

Papildus informācija:
Elmārs Vēbers, mob. 26335652

Informāciju sagatavoja:
Ieva Graudiņa-Šutko
Rīgas domes deputātu frakciju bloka „Vienotība” referente
Tālr.: 26189652
[email protected]

 

Dalies ar ziņu