Skip to main content

Finanšu ministrs definē nodokļu politikas stratēģiju 2011.-2014. gadam

Trešdien, 6. jūlijā, Finanšu ministrs Andris Vilks aicināja uz tikšanos nevalstisko organizāciju pārstāvjus, lai rosinātu diskusiju par Finanšu ministrijas (FM) izstrādāto valsts nodokļu politikas stratēģiju nākamajiem trīs gadiem. Ministrs tikās ar arodbiedrību, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un citu organizāciju pārstāvjiem.

„Piedāvājam publiskai apspriešanai septiņus konkrētus un saprotamus uzstādījumus, kas sniedz skaidru priekšstatu par nākošo trīs gadu nodokļu politikas ietvaru un atbildi uz pieprasījumu pēc prognozējamības un stabilitātes gan no uzņēmēju, gan visas sabiedrības puses. Tieši šobrīd, stabilizējoties valsts ekonomikai, ir skaidri jūtama nepieciešamība pēc stabilas, ilgtspējīgas, valsts konkurētspēju veicinošas un, galvenais, sabiedrībai saprotamas un pieņemamas nodokļu politikas”, norāda ministrs.

„Stratēģija, kas šodien tika prezentēta sociālajiem partneriem, paredz stabilas, pamatā nemainīgas nodokļu likmes, neieviest jaunus nodokļus, kā arī būtiski nepalielināt kopējo nodokļu slogu. Tiek iezīmēts arī konkrēts virziens nodokļu sloga mazināšanai darbaspēkam. Prognozējamai nodokļu politikai ilgtermiņā ir pozitīva ietekme gan uz tautsaimniecības attīstību, gan uz valsts budžeta ieņēmumiem,” uzsver Finanšu ministrs Andris Vilks.

Iepriekšējo gadu laikā Latvijā ir veiktas ļoti būtiskas nodokļu politikas izmaiņas. Tās bija attaisnojamas ar dziļo ekonomisko krīzi, kuru padziļināja iepriekšējo gadu nepārdomātā fiskālā, tai skaitā nodokļu politika. Bieži lēmumi nodokļu politikas jomā tika pieņemti pēdējā brīdī, sabiedrība un uzņēmēji par tiem uzzināja dažas nedēļas pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Skaidras nodokļu politikas stratēģijas trūkums ir radījis neskaidrību par uzņēmējdarbības iespējām nākotnē un devis papildus motivāciju darbībai ēnu ekonomikā. Tieši nodokļu politikas neprognozējamību uzņēmēju vairākums min kā ļoti traucējošu faktoru uzņēmējdarbības attīstībai.

Finanšu ministrijas izstrādātās stratēģijas septiņi punkti ir balstīti uz darbu, kas veikts ilgākā laika posmā, analizējot pastāvošo nodokļu sistēmu Latvijā, salīdzinot to ar citām valstīm, kā arī ņemot vērā vispārpieņemtus ekonomikas pamatprincipus, Latvijas starptautiskās saistības, situāciju Latvijas tautsaimniecībā un valsts budžetā. Liela nozīme ir bijusi arī atziņām, kas gūtas diskusijās ar uzņēmēju pārstāvjiem.

Pēc publiskās apspriešanas stratēģiju paredzēts iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

Nodokļu politikas stratēģija 2011.-2014. gadam

Fakti par nodokļu likmēm

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

 

Dalies ar ziņu