Skip to main content

Finanšu ministrs: ir sācies visintensīvākais valsts budžeta sagatavošanas posms

Otrdien, 30. jūlijā, valdība, izskatot makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozes 2014.-2016. gadā, pieņēma zināšanai fiskālāstelpas apjomu vispārējās valdības budžetā 2014. gadā 69 miljonu latu apmērā, kā arī nolēma atbalstīt fiskālo telpu palielinošus pasākumus 14,7 miljonu apmērā, tai skaitā minimālās mēnešalgas palielināšanu (13,1 miljons latu) un fiskālo telpu samazinošus pasākumus 8,8 miljonu latu apmērā, tai skaitā pedagogu darba samaksas nodrošināšanu paredzētajā apjomā (6 miljoni latu) un mācību līdzekļu nodrošināšanu (0,4 miljoni latu). Līdz ar to pašreiz aprēķinātās fiskālās telpas apmērs 2014. gadā tiek prognozēts 75 miljonu latu apmērā.

Valdība pieņēma zināšanai fiskālās telpas apjomu 2015. gadā 126,5 miljonu latu apmērā, savukārt 2016. gadā – 335,6 miljonu latu apmērā un nolēma turpināt diskusijas par fiskālās telpas palielināšanas iespējām. Tāpat Ministru kabinetā (MK) tika izskatīts informatīvais ziņojums par ministriju iesniegtajiem jauno politikas iniciatīvu (JPI) pasākumiem 2014., 2015. un 2016. gadam.

„Ar JPI izskatīšanu valdībā ir sācies visintensīvākais valsts budžeta sagatavošanas posms, tāpēc jāuzsver, ka arī diskusija par papildu atbalstāmajiem priekšlikumiem ir tikai tagad sākusies.Veidojot budžetu, ir svarīgi turpināt nodrošināt fiskālo disciplīnu, vienlaikus apmierinot valsts attīstībai nepieciešamās vajadzības.Papildu priekšlikumus ir jāizvērtē pragmatiski, ņemot vērā ierobežoto fiskālo telpu un diskusijās ar sabiedrību un sociālajiem partneriem panāktos risinājumus,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Līdz valdības sēdei JPI tika izvērtētas atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem. Diskusijas par valsts budžetā atbalstāmajām JPItiks turpinātas nākamajās MK sēdēs, un pieejamā finansējuma sadalīšanā liela vērība tiks pievērsta arī valdības prioritātēm un mērķiem. Lai turpinātu diskusiju par iespējām palielināt fiskālo telpu, MK uzdeva ministrijām līdz piektdienai, 2. augustam, iesniegt priekšlikumus par valsts budžeta ieņēmumu, tostarp nodokļu politikas izmaiņām.

Ministri arī vienojās turpināt meklēt risinājumu par pašvaldību budžetu stabilitāti un prognozējamību vidējā termiņā, nodrošinot, ka pašvaldību budžetu attīstība ir līdzvērtīga valsts budžeta pamatfunkciju pieaugumam vidējā termiņā. Diskusijai Finanšu ministrija (FM) jau 2013. gada jūnijā nosūtīja Latvijas Pašvaldību savienībai iespējamos budžetu pieaugumu aprēķina modeļa pamatprincipus par to, kā pašvaldībām nodrošināt vidējā termiņā līdzvērtīgu pieauguma tempu valsts budžeta pamatfunkciju izdevumiem. Lai noteiktu pieejamās fiskālās telpas sadali starp valsts un pašvaldību budžetiem, nepieciešams izmantot aktuālākās makroekonomiskās attīstības prognozes, valsts budžeta ieņēmumu un nodokļu politikas izmaiņas, kā arī pieņemtos lēmumus par fiskālās telpas palielināšanu.

FM atgādina, ka atbilstoši likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016. gadam, kā arī likumprojekta par valsts budžetu 2014. gadam sagatavošanas grafikam valsts budžeta likumprojektu ir plānots iesniegt Saeimā šā gada 27. septembrī.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu