Skip to main content

FM: gadā kopumā sagaidāma ļoti laba valsts budžeta izpilde

Šā gada vienpadsmit mēnešos valsts pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu sekmīga izpilde turpinājās un sagaidāms, ka arī decembrī tā saglabāsies labā līmenī, nodrošinot, ka 2012. gadā tie būs ievērojami augstāki nekā pērn. Janvārī-novembrī pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi valsts budžetā bija 1 959,4 miljoni latu, kas ir par 228,3 miljoniem latu jeb 13,2% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā un ieņēmumu pieaugums bija vērojams visu nodokļu veidos. Turklāt jāatzīmē, ka pamatā visu nodokļu ieņēmumu izpilde bija atbilstoša aktuālajam plānam. Savukārt darba tirgus situācijas uzlabošanās sekmēja sociālās apdrošināšanas iemaksu pieaugumu un kopumā valsts speciālā budžeta ieņēmumi šā gada janvārī-novembrī bija par 97,7 miljoniem latu jeb 8,6% lielāki, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā.

Jaunākie Valsts kases dati par valsts konsolidētā budžeta izpildi liecina, ka otro mēnesi pēc kārtas budžetā bija vērojamas līdzīgas attīstības tendences – arī novembrī izdevumi pieauga straujāk nekā ieņēmumi un valsts budžetā izveidojās deficīts 54,5 miljonu latu apmērā, kā rezultātā vienpadsmit mēnešos pārpalikums samazinājās līdz 212,3 miljoniem latu. Šāds straujāks budžeta izdevumu pieaugums gada pēdējos mēnešos ir vērojams katru gadu un šogad to pamatā noteica grozījumi valsts budžetā, paredzot papildu izdevumus šā gada pēdējā ceturksnī.

Vienlaicīgi jāatzīmē, ka janvārī-novembrī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu ieņēmumu kāpums saglabājās lielāks salīdzinājumā ar izdevumu pieaugumu, tādējādi valsts budžetā nodrošinot būtiski labāku fiskālo situāciju un kā rezultātā bilance uzlabojās par 405,4 miljoniem latu. Taču jāatzīmē, ka šādas tendences tika ņemtas vērā, plānojot 2012. gada budžetu.

Salīdzinājumā ar pērnā gada janvāri-novembri valsts budžeta izdevumi šā gada attiecīgajā periodā bija par 102 miljoniem latu jeb 2,5% augstāki, kas galvenokārt skaidrojams ar papildu izdevumiem valsts budžeta grozījumu ietekmē. Valsts pamatbudžetā izdevumi pieauga gandrīz visās pozīcijās, izņemot precēm un pakalpojumiem, kā arī transfertiem uz citiem budžetiem. Savukārt valsts speciālajā budžetā kopējie izdevumi šā gada janvārī-novembrī, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, pieauga mēreni – palielinājās izdevumi pensijām, bet samazinājās izdevumi citiem pabalstiem (piemēram, bezdarbnieku pabalstiem).

Vērtējot budžeta izpildes rādītājus vienpadsmit mēnešos, prognozējams, ka labas ekonomikas izaugsmes ietekmē valsts budžeta izpilde 2012. gadā būs ievērojami labāka nekā iepriekšējā gadā, kā arī labāka salīdzinājumā ar iepriekš plānoto. Pašreizējais novērtējums parāda, ka valsts budžets šajā gadā varētu būt tuvu sabalansētam līmenim – ar pārpalikumu valsts pamatbudžetā un deficītu valsts speciālajā budžetā.

Finanšu ministrija pašreiz veic novērtējumu vispārējās valdības budžeta izpildei 2012. gadā atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijai. Jau tagad var secināt, ka izpilde būs labāka nekā iepriekš plānots.

Informācijas sagatavotājs:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu