Skip to main content

Vilks: Latvijas nākotnes perspektīva balstās uz mūsdienu jauniešiem

Šā gada, 7. decembrī, Latvijas Lauksaimniecības universitātē notiek konference "Jaunieši – Latvijas vērtība?!", kurā meklē risinājumus, kā stiprināt un attīstīt jaunatnes organizācijas, finanšu ministrs, bijušais Latvijas Jauno zemnieku kluba prezidents Andris Vilks nosūtīja savu apsveikumu konferences dalībniekiem.

„Esmu patiesi gandarīts, ka laikā, kad īstenojam dažādas valsts līmeņa reformas, notiek arī šādas diskusijas, kas sniedz iespēju sanākt kopā cilvēkiem, kuriem rūp mūsu valsts un tās attīstība nākotnes perspektīvā. Esmu pārliecināts, ka šī nākotnes perspektīva lielā mērā balstīsies tieši uz šodienas jauniešiem,” savā apsveikumā akcentēja finanšu ministrs Andris Vilks.

Jauni cilvēki ir katras valsts vērtība un labo darbu mēraukla, jo tieši jaunieši visacīgāk raugās un vērtē paveikto, plāno savu turpmāko dzīvi un iespējas, pauda A. Vilks. Tāpēc arī Latvijā ir liels prieks redzēt jauniešus, kam rūp mūsu valsts un kas ir gatavi iesaistīties tās veidošanā un attīstībā.

Jauniešu pilsoniskā aktivitāte, kas izpaužas, darbojoties dažādās organizācijās un biedrībās, ir būtiska investīcija valsts attīstībā, tostarp arī demokrātisku sabiedrības vērtību stiprināšanā. Jauni cilvēki, kuri vēl ir savu vērtību veidošanas ceļā, ir īpaši atvērti diskusijām par vērtībām, attieksmēm un viedokļiem, mēģinot gūt izpratni par savu lomu valstī. Tāpēc ministrs jo īpaši atzinīgi raugās uz tiem, kuri aktīvi iesaistās dažādās iniciatīvās un dod savu artavu mūsu kopīgajai izaugsmei.

„Es spēju novērtēt aktīvo jauniešu pūles mūsu valsts labā, jo pats esmu darbojies organizācijā, kas aizstāv jaunatnei un valstij svarīgas vērtības. Esmu bijis Jauno zemnieku kluba vadītājs, un kopā ar Latvijas Mazpulkiem esam organizējuši vairākus nozīmīgus pasākumus. Tāpēc es no savas pieredzes zinu, ka tas ir liels un nozīmīgs darbs, kas pēc pamatotām pūlēm var nest augļus. Daudzas balsis vienmēr skanēs skaļāk nekā viena, tādēļ aicinu jauniešus pulcēties vienkopus un iesaistīties organizētā darbībā – biedrībās, nodibinājumos vai interešu grupās, lai kopā paveiktu vairāk. Jaunas idejas un iniciatīvas tiek augstu novērtētas, taču jāņem vērā, ka tām jābūt arī pamatotām,” uzsvēra A. Vilks.

No mūsu bērniem un jauniešiem ar mūsu mīlestību un atbalstu izaugs Latvijas sabiedrības nākamie pamati, kas varēs turpināt labākās tradīcijas un vērtības. Tās vērtības, kuras ietvertas arī Mazpulku organizācijas simbolā četrlapu āboliņa lapiņā: prāts, kas ziedojams skaidrām domām; sirds, ko dalībnieks ziedo taisnībai un kvēlākai sajūsmai; rokas, lai darītu labākus darbus; veselība, kas ir cilvēka dārgākā manta, ko mazpulka dalībnieks sargā, lai varētu labāk un ilgāk kalpot savai Tēvzemei – Latvijai.

Izmantojot iespēju, jaunatnes organizācijām un to biedriem, un visiem konferences dalībniekiem ministrs novēlēja veiksmi, izturību un daudz spožu ideju, lai kopā tās varēt izmantot labākas Latvijas veidošanai!

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67083850
[email protected]

Dalies ar ziņu