Skip to main content

FM: gadu uzsākam ar labiem nodokļu ieņēmumiem valsts budžetā

Šā gada janvārī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, valsts budžeta ieņēmumi palielinājās visās pozīcijās, savukārt, izdevumu apjoms saglabājās 2011. gada janvāra līmenī.

Tā rezultātā valsts budžeta ieņēmumi janvārī pārsniedza izdevumus, veidojot pārpalikumu 42,8 miljonu latu apmērā. Taču jāatzīmē, ka pozitīva valsts budžeta bilance janvārī novērota arī iepriekšējos gados, izņemot 2011. gadu, kad valsts budžetā bija deficīts 21,6 miljoni latu.

Valsts budžeta bilances uzlabošanos šā gada janvārī pamatā noteica ievērojami lielāks pārpalikums valsts pamatbudžetā, kas bija 63,5 miljoni latu (2011. gadā pārpalikums bija 2,2 milj. latu), kā arī, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, par 3,1 miljonu latu samazinājās deficīts valsts sociālās apdrošināšanas budžetā līdz 20,7 miljoniem latu.

Saskaņā ar Valsts kases operatīvā pārskata datiem par šā gada janvāri, augstākus valsts budžeta ieņēmumus, salīdzinot ar 2011. gada janvāri, pamatā nodrošināja ieņēmumu kāpums visās pozīcijās valsts pamatbudžetā, kas kopumā bija par 55,4miljoniem latu jeb 25,2% vairāk.

Līdzīgi kā 2011. gadā, ieņēmumu pieaugumu galvenokārt noteica labāka nodokļu ieņēmumu izpilde, un šā gada janvārī valsts pamatbudžetā tie bija par 28,4 miljoniem latu jeb 16,8% lielāki salīdzinājumā ar iepriekšējā gada janvāri, kā arī par 18,2 miljoniem latu jeb 10,2% pārsniedza plānoto apjomu.

Salīdzinājumā ar 2011. gada janvāri, lielāko nodokļu, tas ir, pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi šā gada janvārī pieauga par 15,1%, akcīzes nodokļa ieņēmumi – par 8,7% un uzņēmuma ienākuma nodokļa – par 51,0%. Attiecībā pret janvārī plānotajiem nodokļu ieņēmumiem, pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu plāna izpilde bija 116,6% un uzņēmumu ienākuma nodokļa – 100,2% apmērā, taču akcīzes nodokļa – 96,4% no plānotā, kur neizpildi ietekmēja zemāki nodokļa ieņēmumi par tabakas izstrādājumiem un dabasgāzi.

Savukārt, valsts pamatbudžeta izdevumu apjoms šā gada janvārī bija nedaudz – par 5,6 miljoniem latu jeb 2,6% zemāks nekā iepriekšējā gadā, kur kapitālo izdevumu, uzturēšanas izdevumu un kārtējo izdevumu samazināšanās pilnībā kompensēja izdevumu pieaugumu subsīdijām un dotācijām.

Attiecībā uz sociālās apdrošināšanas budžeta izpildi ieņēmumi no sociālās apdrošināšanas iemaksām šā gada janvārī bija lielāki salīdzinājumā ar iepriekšējā gada janvāra līmeni. Taču izdevumu pieaugums valsts pensiju speciālajā budžetā radīja kopējo valsts sociālās apdrošināšanas budžeta izdevumu palielināšanos.

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67083850
[email protected]

 

Dalies ar ziņu