Skip to main content

FM: jāaptur pieredzējušu speciālistu aizplūšana no valsts pārvaldes

Tuvojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē, ir aktualizējies jautājums par augsti kvalificēta personāla motivāciju darbam Latvijas valsts pārvaldē. Ņemot vērā apjomīgo speciālistu aizplūšanu zemā atalgojuma dēļ no valsts pārvaldes uz privāto sektoru, svarīgi ir izveidot motivācijas sistēmu, lai noturētu spējīgākos darbiniekus.

2010. gada 1. janvārī, kad stājās spēkā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, valdībai bija jāveic visstingrākie taupības pasākumi. Tāpēc likumā tika iekļauta vairāki būtiski ierobežojumi darbinieku motivācijas sistēmai, tai skaitā noteikts aizliegums prēmēt darbiniekus, kā arī tika samazināti vai „iesaldēti” vairāki pabalsti. Šādi ierobežojumi stājās spēkā no 2009. gada un tiek ievēroti arī šogad.

Lai ierobežotu ar atlīdzību saistītos izdevumus, valdība 2009. gada vidū pieņēma lēmumu par mēnešalgu samazināšanu no valsts budžeta finansēto iestāžu darbiniekiem, paredzot par 20% samazināt mēnešalgas, kuras bija lielākas par 300 latiem, bet par 15% – mēnešalgas, kuras bija mazākas par 300 latiem. Ar 2010. gada 1. janvāri mēnešalgas tika samazinātas vēl par 5%.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem laika periodā no 2008. gada līdz 2010. gadam iepriekšminēto pasākumu rezultātā valsts pārvaldes darbinieku darba samaksa samazinājās par 23%, savukārt privātajā sektorā – par 2,5%.

Tas lielā mērā radīja situāciju, kad daļa labāko un spējīgāko darbinieku pamet valsts pārvaldi, par ko liecina arī personāla mainības dati. Ja normālā situācijā personāla mainība iestādē ir 6-7%, tad, piemēram, Finanšu ministrijā (FM) personāla mainība iepriekšējā periodā bija gandrīz 20% – darbu ministrijā ir pārtraucis katrs piektais darbinieks.

FM darbinieku vietu skaits samazināts no 449 2008 . gadā līdz 376 pašlaik, bet aizpildītas ir 355 vietas. Pilnvērtīgi nokomplektēt personālu šajā laikā ir ārkārtīgi sarežģīti. Piemēram, 22 ministrijas izsludinātie konkursi uz vakantajiem amatiem 2010. gadā tika noslēgti bez rezultāta, jo nebija iespējams atrast atbilstošas kvalifikācijas pretendentus, kuri būtu ar mieru ieņemt šo amatu par FM piedāvāto darba samaksu.

Jāuzver, ka FM notika ne tikai darbinieku samazināšana, bet arī jaunu funkciju pārņemšana no citām valsts pārvaldes iestādēm, piemēram, no Valsts civildienesta pārvaldes – vienotā personāla uzskaites politika; no Ekonomikas ministrijas – Publiskās un privātās partnerības (PPP) politikas izstrāde; no Valsts nekustamo īpašumu aģentūras – valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas politika.

Lai kaut daļēji uzlabotu situāciju un noturētu valsts pārvaldē spējīgākos darbiniekus, ar šā gada vasarā pieņemtajiem grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā ir paredzēta iespēja noteikt piemaksu kompetentākajiem darbiniekiem par darba ieguldījumu un kvalitāti līdz 20% no mēnešalgas. Jānorāda, ka tas neatrisina situāciju pilnībā.

Tāpēc pašlaik FM uzlabo motivācijas sistēmu, lai visā valsts pārvaldē noteiktu stingrāku atlīdzības sasaisti ar darba rezultātiem, tādējādi uzlabojot arī darba efektivitāti.

Jaunas motivācijas sistēmas izveide nenozīmē Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma atcelšanu, bet gan tā precizēšanu un papildināšanu ar jauniem motivācijas elementiem. Ņemot vērā izveidojušos situāciju, jautājums būtu jāatrisina tuvākajā laikā, nepalielinot finanšu resursus atlīdzībai.

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67083850
[email protected]

 

Dalies ar ziņu