Skip to main content

FM komentārs par rūpniecības produkcijas izlaidi 2010. gada maijā

Pirmdien, 5. jūlijā, Centrālās statistikas pārvalde ir publicējusi datus par rūpniecības produkcijas izlaidi šā gada maijā. Sezonāli izlīdzinātais rūpniecības produkcijas apjoms šogad maijā, salīdzinot ar aprīli, palielinājās par 0,3%. Pieaugums bija vērojams apstrādes rūpniecībā – par 1,3%, savukārt samazinājumu uzrādīja ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde – par 1,0%, kā arī elektroenerģijas un gāzes apgāde – par 4,2%.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada maiju, rūpniecības produkcijas izlaide šā gada maijā pirmo reizi kopš 2001. gada ir palielinājusies tik strauji – par 13,3%, ko sekmēja pieaugums elektrisko iekārtu ražošanā – par 51,3%, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 41,2%, kā arī koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles, – par 29,8%. Savukārt apstrādes rūpniecības apjomi pieauga par 13,3%, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes – par 2,8% un elektroenerģijas un gāzes apgādes – par 16,3%, saglabājoties vienmērīgam ražošanas apjomu palielinājumam pretēji gandrīz ikmēneša samazinājumam 2009. gada laikā. Vislielākais samazinājums produkcijas izlaidē vēl joprojām bija vērojams farmācijas produktu ražošanā – par 17,3%.

Rūpniecības produkcijas izlaides apjomu palielinājumu par 9,1% šā gada piecos mēnešos salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu galvenokārt sekmēja eksporta iespējas, aizvien saglabājoties vietējo un ārējo tirgu maksātspējas atšķirībām. Tā kā vietējais pieprasījums saglabāsies zemā līmenī, apstrādes rūpniecības turpmākā attīstība būs atkarīga ne tikai no spējas noturēt savu tirgus daļu ārējos tirgos, bet arī no tās palielināšanas, piemēram, uzlabojot konkurētspēju, taču riski ir saistīti ar eksporta struktūru, kurā dominē atsevišķas nozares, un ar lielu starppatēriņa preču eksportu.

Informācijas sagatavotājs:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr. 67083994, [email protected] 

Dalies ar ziņu