Skip to main content

FM piedāvātie risinājumi sniegs atbalstu arī iedzīvotājiem ar viszemākajiem ienākumiem

Finanšu ministrijas (FM) izstrādātie un piedāvātie darbaspēka nodokļu samazināšanas pasākumi sniegs atbalstu arī iedzīvotājiem ar viszemākajiem ienākumiem. Svarīgi norādīt, ka patlaban spēkā esošais likums par iedzīvotāju ienākumu nodokli (IIN), kas līdz 2015. gadam paredz likmes samazinājumu līdz 20%, būtiski palielina strādājošo ienākumu nevienlīdzību. Otrdien, 13. augustā, valdība konceptuāli atbalstīja vairākus priekšlikumus valsts budžeta ieņēmumus palielinošiem pasākumiem un vienojās par pamatu izmantot FM piedāvāto otro darbaspēka nodokļu samazināšanas modeli, par ko vēl turpinās diskusijas ar sociālajiem un sadarbības partneriem.

„FM piedāvātajā variantā uzņēmēji iegūs no tā, ka zemu algu grupā būtiski palielināsies atalgojums, ko strādājošais varēs saņemt uz rokas. Savukārt ieguvums motivēs atgriezties darba tirgū tos darbaspējīgos iedzīvotājus, kuri pašlaik dzīvo no pabalstiem,” uzskata finanšu ministrs Andris Vilks.

Piemēram, strādājošais bez apgādībā esošām personām ar minimālo darba algu (ņemot vērā arī minimālās darba algas izmaiņas no 2014. gada – no 200 uz 225 latiem mēnesī) pie esošajiem noteikumiem iegūs par 13,7% lielāku darba algu, salīdzinot ar 2013. gadu, bet ar FM priekšlikumiem (samazinot darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likmi no 11 uz 10%; palielinot neapliekamo minimumu no 45 uz 45-84 latiem mēnesī un atvieglojumus par apgādībā esošām personām no 75 (vidēji 2013. gadā) uz 98 latiem mēnesī) pat par 31,9% lielāku darba algu.

FM veiktie aprēķini liecina, ka priekšlikumi īpašu atbalstu sniegs ģimenēm ar bērniem. Tomēr jāņem vērā, ka pie zemas darba algas nodokļu maksātājs ar trim un vairāk bērniem vairs nevar izmantot visus piedāvātos atvieglojumus. Piemēram, ja strādājošais saņem minimālo darba algu un viņa apgādībā ir trīs un vairāk bērni, tad kopējā atvieglojumu summa (piemēram, 2013. gadā – neapliekamais minimums 45 lati mēnesī un atvieglojums par apgādībā esošām personām 225 (75×3) lati mēnesī kopā veido 270 latus mēnesī), kopā jau pārsniedz bruto darba algu, kas nozīmē to, ka IIN viņam nebija jāmaksā ne 2013. gadā un nebūs jāmaksā arī 2014. gadā. Līdz ar to stādājošais ar zemu darba algu iegūst vienīgi no darba ņēmēja VSAOI likmes samazinājuma.

Vienlaikus aprēķinos tiek pieņemts, ka ģimene, ja viņiem ir divi apgādājamie, vienu bērnu ir ierakstījusi algas grāmatiņā pie viena vecāka un otru bērnu pie otra vecāka, bet, ja ģimenē ir trīs apgādājamie, tad viens bērns ir ierakstīts pie viena vecāka, bet abi pārējie pie otra. Līdz ar to būtu neliels ieguvums pie esošiem likuma grozījumiem un no FM piedāvātajām izmaiņām.

Trešdien, 14. augustā, turpināsies diskusija par darbaspēka nodokļu samazināšanu ar valdības sociālajiem partneriem, lai iespējami drīz nonāktu pie vislabākā risinājuma.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu