Skip to main content

Garkalnes novada VIENOTĪBAS deputātu kandidātu uzruna vēlētājiem

Mēs, partijas VIENOTĪBA Garkalnes nodaļas deputātu kandidāti, apmeklējām vēlētājus visos 13 Garkalnes novada ciemos. Daudz runājām ar iedzīvotājiem: gan uzklausījām ļoti kritiskus vārdus par novada domes darbu, gan noderīgus priekšlikumus, kurus noteikti izmantosim darbā.

Mums ir notikušas lietderīgas sarunas ar novadā dzīvojošiem darbīgiem uzņēmējiem, kuri maksā nodokļus novada budžetā. Viņus satrauc domes vadības pasivitāte, risinot samilzušos saimnieciskos jautājumus novadā, nelietderīgā budžeta līdzekļu izlietošana daudzās jomās un īpaši domes vadības komunikācija ar iedzīvotājiem, kā arī tās negatīvā reputācija.

Pēc statistikas datiem, Garkalne ir viena no bagātākajām pašvaldībām valstī. Taču pilnīgi cita aina paveras, apbraukājot Garkalnes novadu. Katastrofālais ceļu stāvoklis, pat vasarā applūstošie pagrabi netīrītu grāvju un nelabotu caurteku dēļ, nesakopti ciemu centri, nemaz nerunājot par tādiem aspektiem kā nenotikuši novada svētki, kopīgi pasākumi Jāņos vai Lieldienās, izglītojošas lekcijas, organizēti teātra izrāžu apmeklējumi pensionāriem u.c. nekādi neliecina, ka statistikas datu radītais iespaids sakrīt ar patieso ainu.

Šajā priekšvēlēšanu laikā esam saņēmuši lielu iedzīvotāju atbalstu, daudz laba vēlējumu un izjutuši lielu ieinteresētību mainīt līdzšinējās domes darbības stilu.

Mūsu komandā ir pieredzējuši un stipri cilvēki, kuriem ir zināšanas un prasmes visās jomās, kas svarīgas novada attīstībai. Esam izstrādājuši programmu, kurā ietverta veiksmīgas novada attīstības perspektīva.

Esam gatavi nopietnam darbam. Mūsu darbības mērķis ir ilgtspējīga attīstība, lielāka atbildība pret iedzīvotājiem.
Mūsu iedzīvotāji ir pelnījuši tālredzīgu un apņēmīgu pašvaldības vadītāju. Mums tāds ir – Guntars Kniksts!

Strādāsim kopā! Tikai tā mēs spēsim paveikt to, kas iecerēts.

Dalies ar ziņu