Skip to main content

Gūts valdības atbalsts policijas turpmākajai attīstībai

Otrdien, 5. aprīlī, Ministru kabinets izdeva rīkojumu, kas atbalsta Valsts policijas attīstības koncepcijas ieviešanu. Valsts policijas attīstības koncepcijas mērķis ir veicināt sabiedrības drošības apdraudējumu un likumpārkāpumu efektīvāku novēršanu, attīstot ciešāku sadarbību ar likumpārkāpumu novēršanā iesaistītajām institūcijām, tai skaitā, starp Valsts policiju (VP) un pašvaldības policiju, un dažādām sabiedrības grupām.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis: “Lai nodrošinātu valsts iekšējo drošību un paaugstinātu policijas darba efektivitāti, nepieciešams pilnveidot izmeklēšanas darba organizāciju un vienkāršot kriminālprocesu izmeklēšanu. Tāpēc būtiska ir ne tikai policistu darba atlīdzības, izglītības un materiāltehniskās kapacitātes stiprināšana, bet arī policijas darbs, kas organizēts sabiedrības interesēs likumpārkāpumu novēršanas jomā, novirzot resursus no procesuālo papīru aizpildīšanas kabinetos uz reālu profilaktisko darbu ielās. Tāpat nepieciešams stiprināt patruļpolicijas kapacitāti, pakāpeniski palielinot policistu skaitu, lai nodrošinātu tās redzamību. Valsts policijas attīstības koncepcija to paredzēja, pirms terorisms kļuva par vienu no lielākajiem draudiem Eiropas Savienībā, taču šobrīd šis jautājums ir īpaši svarīgs, jo jānodrošina mūsu valsts iedzīvotāju drošība.”

VP priekšnieks Ints Ķuzis arī uzsver koncepcijas nozīmi valsts iekšējās drošības veidošanā, kā arī kriminālprocesu izmeklēšanas vienkāršošanā un nepieciešamībā pilnveidot policijas materiāltehnisko bāzi.

Koncepcija paredz pilnveidot izmeklēšanas darba organizāciju un vienkāršot kriminālprocesu izmeklēšanu, samērojot to ar noziedzīgā nodarījuma smagumu – VP jau ir izstrādājusi grozījumus Kriminālprocesa likumā, un šobrīd tos Tieslietu ministrijas vadībā izskata tiesību zinātņu eksperti un praktiķi, tai skaitā, tiesu, prokuratūru un advokatūras speciālisti. Koncepcija paredz nodot VP neraksturīgās funkcijas citām iestādēm, piemēram, panākta vienošanās par konvojēšanas funkcijas pakāpenisku nodošanu Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldei.

Motivēta un profesionāla personāla iesaistē koncepcija paredz attīstīt uz zināšanām balstītu VP personāla plānošanas un vadības praksi, panākot katra policijas darbinieka personīgu iesaisti un motivāciju iestādes un struktūrvienības kopējo darbības mērķu sasniegšanā, jo īpaši struktūrvienību vidējā līmeņa vadītāju profesionālu iesaisti kompetentā personāla pārvaldībā.

Tāpat koncepcija paredz VP pilnveidot darba organizāciju cīņā ar noziedzību, attīstot jaunas cīņas ar noziedzību metodes un atbilstoši reaģējot uz aktuālākajām pārmaiņām noziedzīgo darbību attīstībā.

Koncepcijas projekts jau vairākas reizes tika skatīts Ministru kabineta komitejas sēdēs, jo raisīja nopietnas diskusijas par atsevišķu policijas funkciju pārdali starp nozarēm, kā arī jautājumos par koncepcijas īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu.

Pirms nepieciešamā finansējuma piešķiršanas koncepcijas īstenošanai, Ministru kabinets nolēma atkārtoti izvērtēt nepieciešamā finansējuma apjomu.

Ņemot vērā, ka jau ir daļēji uzsākta koncepcijas īstenošana, Ministru kabinets uzdeva līdz 2016. gada beigām sagatavot grozījumus tiesību aktos, lai pilnveidotu VP un pašvaldības policiju kopīgu darbību sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā.

Plašāka informācija par VP attīstības koncepciju pieejama .

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu