Skip to main content

Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai tiks ieviesta jauna ES fondu programma – klasteru darbības atbalstam

Ministru kabinets šā gada 5. aprīļa sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādāto jauno ES fondu programmu klasteru darbības atbalstam.

 

“Jaunās klasteru atbalsta programmas mērķis ir veicināt komersantu, pētniecības, izglītības un citu institūciju sadarbību. Tādējādi tiks sekmēta komersantu konkurētspējas celšana, eksporta apjomu palielināšana, inovācijas un jaunu produktu veidošanās, kas ir iekšzemes kopprodukta pieaugumu veicinoši faktori un būtiskas komponentes valsts ilgtspējīga makroekonomikas modeļa attīstībai,” uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens. “Klasteru atbalstam novirzīsim 6,2 miljonus eiro, kuru ietvaros laika periodā līdz 2020. gadam plānots atbalstīt 14 projektus,” norāda ministrs.

 

Klasteru programmā projektus atbalsta saņemšanai varēs iesniegt biedrības vai nodibinājumi, kuri kopā ar partneriem veido klasteri, kas kopējā sadarbības tīklā apvieno komersantus, pētniecības, izglītības un citas saistītās institūcijas un darbojas savstarpēji saistītās nozarēs, tautsaimniecības nišā, produkta vai pakalpojuma grupā vai vērtības ķēdē, vai reģionā. Programmas gala labuma guvēji ir sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti.

 

Klasteru programmas kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 6,2 miljoni eiro, kuru ietvaros plānots atbalstīt vismaz 14 projektus. Vienam projektam maksimālais atbalsta apjoms būs 415 tūkstoši eiro, un projektu īstenošanas ilgums būs 4 gadi. Projektu iesniegumu pieņemšanu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā plānots uzsākt šā gada jūnijā.

Klasteru programma paredz, ka klasteri var īstenot dažāda veida darbības, kas visvairāk sekmē to stratēģijā definēto mērķu sasniegšanu un klastera dalībnieku un nozares attīstību. Programmas ietvaros tiks atbalstīti tādi pasākumi kā:
1) eksporta un starptautiskās sadarbības veicināšana;

2) sadarbības ar pētniecības organizācijām sekmēšana;

3) zināšanu pārneses par klastera dalībniekiem saistošām inovācijām un jaunākajām tehnoloģijām sekmēšana;

4) resursu efektivitātes un produktivitātes paaugstināšana produkta, pakalpojuma, piegādes vai vērtības ķēdes ietvaros.

Svarīgi uzsvērt, ka klasterī būtiski īstenot arī dažādus pieredzes apmaiņas un informatīvus pasākumus, lai klastera dalībnieki iegūtu jaunāko informāciju par, piemēram, veiksmīgu ieiešanu ārējos tirgos, labās prakses piemēriem eksporta veicināšanā, pieejamo valsts atbalstu un citiem jautājumiem.

Detalizēti ar apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem „ Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.1. pasākuma „Klasteru programma” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē, papildu informācija par programmu publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Papildu informācijai norādām, ka 2007.-2013. gada ES fondu plānošanas periodā klasteru programmā atbalsts tika sniegts 11 klasteriem 5,5 miljonu eiro apmērā.

Papildus informācija:
Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
E-pasts: [email protected]; [email protected]

Dalies ar ziņu