Skip to main content

I. Vaidere aicina ES valstis aktīvāk investēt Latvijā

Rīga, 2. septembris. Vadošās Eiropas Parlamenta politiskās grupas – Eiropas Tautas Partijas (ETP) sanāksmē Eiropas Parlamenta (EP) deputāte I. Vaidere (“Pilsoniskā Savienība”/ETP) aicina palielināt ES investīcijas Latvijā un realizēt godīgāku ES Kopējo lauksaimniecības un reģionālo politiku.

ETP vadības sanāksme “Virzot attīstību: risinājumi Latvijai, risinājumi Eiropai” tika veltīta Latvijas un ES attīstībai pēc globālās ekonomiskās un finanšu krīzes.

Uzrunājot sanāksmes dalībniekus, EP deputāte I. Vaidere norādīja uz ārvalstu nozīmīgo lomu Latvijas attīstībā. Deputāte norādīja uz riskiem, ko rada jaunais Krievijas ārpolitikas stratēģijas projekts, kas paredz “paplašināt Krievijas ekonomisko klātbūtni Baltijas valstīs”, kā arī pieņemtie grozījumi Latvijas Imigrācijas likumā un fakts, ka, samazinoties ES un ASV investīcijām Latvijā, ir strauji pieaugusi Krievijas biznesu klātbūtne valstī.

I. Vaidere uzsvēra – veiksmīgai Latvijas izaugsmei ir nepieciešama aktīva ES palīdzība: “Pirmkārt, Latvijai ir nepieciešamas nopietnas Eiropas valstu investīcijas, kas palīdzētu radīt jaunas darbavietas, adekvātu darba atalgojuma dinamiku un apturēt iedzīvotāju aizplūšanu no Latvijas.”

Deputāte arī aicināja realizēt pieņemtos ES enerģētikas politikas principus, veidot stipru un vienotu kopīgo drošības un ārpolitiku, kā arī izstrādāt atbilstošu ES likumdošanu, kas nodrošinātu neatkarīgu mediju darbību un iespēju saņemt informāciju par to patiesajiem īpašniekiem un investoriem.

I. Vaidere īpaši uzsvēra jaunās ES reģionālās un kopējās lauksaimniecības politikas nozīmi: “Jaunajai ES finanšu perspektīvai un reformētajai Kopējai lauksaimniecības politikai ir jānodrošina līdzvērtīgas konkurences iespējas ES tirgū arī Latvijas lauksaimniekiem. Mēs paļaujamies, ka ETP politiskās grupas darbība reģionālās politikas jautājumos ļaus straujāk attīstīties tām dalībvalstīm, kuru ekonomika šobrīd krasi atpaliek no pārējām.”

Kā zināms, 2.-3. septembrī Rīgā norisinās ETP sanāksme „Virzot attīstību: risinājumi Latvijai, risinājumi Eiropai” („Driving recovery: solutions for Latvia, solutions for Europe”), kurā ETP pārstāvji ar Latvijas kolēģiem diskutē par Latvijas un ES ekonomiskās atveseļošanās un izaugsmes iespējām.

“Vienotības” partijas „Jaunais laiks” un „Pilsoniskā savienība” ir ETP grupas locekles.

Informāciju sagatavoja:
Zane Geidmane
Eiropas Parlamenta deputātes Prof. Ineses Vaideres palīdze
Tel.: +32 228 47639
E-pats: [email protected]

Dalies ar ziņu