Skip to main content

Iekšlietu ministrija aktualizē jautājumu par atskurbšanas telpu izveidi un darbības nodrošināšanu

Trešdien, 21. septembrī notika Iekšlietu ministrijas (IeM) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) sarunas, kuras vadīja iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs.

Kā pirmais sarunu gaitā tika skatīts jautājums par atskurbšanas telpu tiesisko statusu Latvijā, apspriežot atbildīgo institūciju kompetenci un telpu piemērotību atskurbšanas funkcijas nodrošināšanai.

Atzīstot likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldību atbildību par žūpības apkarošanu, sanāksmes dalībnieki vienojās, ka LPS apzinās pašvaldību rīcībā esošās telpas, kas varētu tikt piemērotas atskurbtuvju darbībai galvenajos valsts reģionālajos centros un apzinās iespējamās izmaksas telpu pielāgošanai. Sanāksmes dalībnieki uzsvēra, ka jautājuma risināšanā jāiesaista arī Veselības ministrija.

Sanāksmē tika skatīts jautājums arī par informācijas aprites uzlabošanu starp Valsts policiju (VP) un pašvaldībām par pašvaldību plānotajiem publiskajiem pasākumiem, lai maksimāli spētu nodrošināt sabiedrisko kārtību, satiksmes drošību un citus organizatoriskus jautājumus. Sanāksmes dalībnieki atbalstīja A. Štokenberga ierosinājumu izstrādāt metodiskos ieteikumus publisko pasākumu organizēšanāpašvaldībām.

Sanāksmē arī skatīts jautājums par pastāvošajām iespējām sniegt materiālu un tehnisku palīdzību Valsts policijas funkciju uzlabošanai no pašvaldību puses, pamatojoties uz sagatavotajiem grozījumiem likumā „Par policiju”, kuri tika izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē šā gada 8. septembrī.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
[email protected]

 

Dalies ar ziņu