Skip to main content

Informācija par Valsts policijā īstenotajām reformām un tuvākajām plānotajām darbībām

I Laika posmā no 2009. gada marta īstenotās reformas un nozīmīgākie veiktie pasākumi Valsts policijā (VP):

1. Lai ieekonomētu finansiālos līdzekļus, uzlabotu darba organizāciju un pārvaldību, 2009. gada 1. septembrī tika paveikta restrukturizācija, kā rezultātā Valsts policija sāka strādāt 5 reģionālo pārvalžu – Rīga, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale – ietvaros. Līdzās tam tika pārskatītas VP funkcijas, apvienojot vairākas struktūrvienības un atsevišķas struktūrvienības, piemēram, apvienība „Apsardze”, Transporta policija, Latvijas Policijas akadēmija, likvidējot.

2. 2010.un 2011.gadā VP darbiniekiem nav samazināts atalgojums un pilnībā saglabātas sociālās garantijas – iespēja pensionēties no 50 gadu vecuma, uzturdevas kompensācija, piemaksa par pakāpi, trīs papildus atvaļinājuma dienas par katriem pieciem nodienētiem gadiem utt.

3. Rasta iespēja no 2011.gada februāra VP darbiniekiem palielināt atalgojumu par 10Ls uz nekomplekta rēķina.

4. Pārskatīti līgumi ar trešajām pusēm, samazināti līgumos noteiktie maksājumi, pārskatīti nekustamie īpašumi, kā rezultātā VP ir atteicies no funkciju īstenošanai nevajadzīgajiem, tādējādi ietaupot izdevumus. Līdzās tam pārskatīti un samazināti saimnieciskie izdevumi.

5. Tiek īstenots 160 fotoradaru iepirkums, lai ievērojami samazinātu braukšanas ātrumu uz valsts ceļiem un uzlabotu satiksmes drošību.

6. Uzlabojot VP darbinieku darba apstākļus, rasta iespēja VP Ventspils iecirknim pārcelties uz darbam piemērotākām telpām, kuras iegūtas no Aizsardzības ministrijas; saskaņošanas procesā ir VP Vidzemes pārvaldes kompleksa būvniecības projekts; norisinās darbs pie Daugavpils cietokšņa renovācijas, kurā tiks izvietots VP Latgales reģiona pārvaldes administratīvais komplekss un izolators.

7. Norisinās darbs pie izsaukumu gradācijas sistēmas izstrādes, kur katram izsaukumam būs precīzi noteikts laiks, kurā jāiekļaujas, lai nonāktu notikuma vietā. Primāri būs izsaukumi, kuros policiju informēs par draudiem cilvēku dzīvībai vai veselībai.

8. 2010. gada novembrī MK atbalstīja ievērojamu finansiālo līdzekļu piešķiršanu VP formas tērpu iegādei.

9. Stājušies spēkā grozījumi Kriminālprocesa likumā, kas paredz samazināt veicamo darbību un noformējamo dokumentu skaitu, tā rodot iespēju mazināt policijas resursu patēriņu maznozīmīgu likumpārkāpumu izmeklēšanā, vienlaikus nodrošinot adekvātu sodu piemērošanas politiku.

10. Noregulēta piemaksu izmaksas kārtība VP darbiniekiem, nosakot, ka speciālās piemaksās var izmaksāt tām amatpersonām, kuru dienesta pienākumi saistīti ar īpašu risku vai dienesta specifiku. Veikt piemaksas atļauts arī tiem darbiniekiem un amatpersonām, kurām palielinājies veicamo darbu apjoms, kas ir kvantitatīvi pierādāms.

11. Veikta VP darbinieku valodas prasmju pārbaude, 220 VP darbiniekiem uzlabotas valodas zināšanas.
12. 2010. gada 1. jūlijā VP pārņēmusi Saeimas objektu apsardzi.

13. No 2010. gada 1. jūnija Satiksmes uzraudzības rotas darbinieki pastiprinātu uzmanību pievērš sabiedriskās kārtības uzturēšanai un noziedzīgu nodarījumu novēršanai, kas sevī ietver arī līdzdalību patrulēšanā.

14. Kopumā valstī, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, par 10% ir samazinājies valstī pastrādāto noziedzīgo nodarījumu skaits, īpaši sevišķi smagie noziegumi.
 

II Pēc tam, ka Jēkabpilī dzenoties pakaļ spēļu zāles aplaupītājiem gāja bojā viens VP darbinieks un ievainoti tika divi, savukārt no pieciem uzbrucējiem divi bija VP Tukuma iecirkņa darbinieki un divi Speciālo uzdevumu bataljona Alfa darbinieki, tika pieņemti vairāki lēmumi par īstenojamiem pasākumiem, lai noskaidrotu lietas patiesos apstākļus un novērstu līdzīgu notikumu atkārtošanos nākotnē.

1. Mēneša laikā Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vietnieces vadībā tiks izstrādāti grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā. Šobrīd disciplināratbildības process ir centralizēts, laikietilpīgs un sarežģīts, kā rezultātā tiešajiem priekšniekiem nav iespējams sodīt savus padotos par disciplīnas pārkāpumiem, sodītie gadiem tiesājas pat par izteiktu piezīmi.

2. Izstrādāti grozījumi Krimināllikumā, lai pastiprinātu atbildību par uzbrukumu valsts varas pārstāvjiem.

3. Izveidota darba grupa, kura pusgada laikā izstrādās priekšlikumus dienestos strādājošo atalgojuma palielināšanai līdz konkurētspējīgam līmenim, analizējot dienestu budžetu pozīcijas, pārskatot funkcijas utt.

4. Ierosinātas dienesta pārbaudes VP Rīgas reģiona pārvaldē (VP RRP) (Alfa atrodas VP RRP struktūrā) un VP Zemgales reģiona pārvaldē (divi no uzbrucējiem strādāja Tukuma iecirknī).

5. Rīgas reģiona pārvaldes (RRP) priekšnieka Inta Ķuža un RRP Kārtības policijas priekšnieka Aleksandra Bukēviča atbildība tiek vērtēta disciplinārlietas ietvaros.

6. No amata atstādināts Speciālo uzdevumu bataljona Alfa komandieris un 1.rotas komandieris, kura tiešā pakļautībā atradās divi no uzbrucējiem.

7. Sākotnēji no amata tika atstādināts VP RRP priekšnieks Ints Ķuzis un pret viņu ierosināta dienesta pārbaude, bet pēc viņa redzējuma uzklausīšanas par nepieciešamajām pārmaiņām, viņš tiks atjaunots amatā, bet dienesta pārbaude netika atcelta.

8. VP RRP priekšniekam Intam Ķuzim līdz 9.februārim jāiesniedz iekšlietu ministrei priekšlikumi par turpmāko Speciālo uzdevumu bataljona "Alfa" darbību – tālāko darbības kompetenci, uzdevumiem, darba organizāciju un struktūru.

9. Uzsākts darbs pie uzņemšanas kritēriju darbam Valsts policijā pārskatīšanas. Līdz tie tiks izstrādāti, pārtraukta pieņemšana darbā Valsts policijā.

10. Tiek pārskatīti arī uzņemšanas kritēriji speciālo uzdevumu bataljonā Alfa.

11. Plānots pastiprināt iekšējo kontroli – VP struktūrvienību vadītājiem jāizvērtē savu padoto iespējamie korupcijas riski, ņemot vērā, piemēram, viņu parādsaistības, izmantojamo autotransportu un luksus lietas, kā arī valsts amatpersonu deklarācijā iekļautās ziņas. Par identificētajiem riskiem būs jāinformē VP Iekšējās drošības birojs operatīvo pasākumu veikšanai.

12. VP RRP struktūrās tiek īstenotas neplānotas pārbaudes ar mērķi konstatēt iespējamos dienesta disciplīnas pārkāpumus.

13. Tiek izvērtēts katrs gadījums, kad VP darbinieks piestrādā citā darbavietā, lai pārbaudītu vai otrs darbs nerada koruptīvos riskus un neapdraud pamatdarbavietu.

14. Lai novērstu koruptīvos riskus, tiek veidots saraksts ar profesijām, kurās VP darbinieki varēs piestrādāt no maiņas brīvajā laikā.

15. Uzsākta ārkārtas Speciālo uzdevumu vienības Alfa darbinieku testēšana.

16. Pēc steidzamo uzdevumu izpildes tiks veikta visu VP darbinieku ārpuskārtas atestācija.

17. VP darbiniekiem tiks rīkota papildus apmācība par bruņotu noziedznieku aizturēšanas taktiku un policista iemaņām.

18. Bojā gājušais VP darbinieks tika apbedīts par valsts budžeta līdzekļiem un viņa neatraidāmajiem mantiniekiem tiks izmaksāts vienreizējs pabalsts 50 000 latu apmērā.

19. Pakaļdzīšanās laikā ievainotie policijas darbinieki saņems vienreizēju pabalstu, kura apmēru nosaka Ministru kabinets. Pilnībā tiks apmaksāti ievainoto policijas darbinieku medicīnas izdevumi.

20. Valsts policijas Iekšējās drošības birojs īstenos pasākumus, lai uzlabotu operatīvo darbību, lai savlaicīgi atklātu tos policijas darbiniekus, kuri grasās izdarīt noziegumu.

Kopumā pēc Jēkabpils notikumiem īstenotie pasākumi un uzsāktās reformas ir vērstas uz to, lai Valsts policijā pastiprinātu disciplīnu un sakārtotu darba organizāciju.
 

Ar cieņu,
iekšlietu ministre Linda Mūrniece

 

Dalies ar ziņu