Skip to main content

IZM prioritāte 2018.gada budžetā: lielāks finansējums akadēmiskajam personālam un zinātnes pētījumiem


 

Izglītības un zinātnes ministrijas prioritārie pasākumi 2018.gadā ir augstākās izglītības iestāžu akadēmiskā personāla darba samaksas palielinājums, fundamentālo un lietišķo pētījumu un valsts pētījumu programmu nodrošināšana, kā arī sociālā atbalsta nodrošināšana tiem pirmspensijas vecuma pedagogiem, kuri neturpinās darbu izglītības iestādē. Kopumā Izglītības un zinātnes ministrijas prioritārajiem pasākumiem papildus piešķirti 14,9 miljoni eiro, liecina otrdien, 2017.gada 10.oktobrī, valdībā apstiprinātais likumprojekts “Par valsts budžetu 2018.gadam”.

“2018.gada budžeta sagatavošanā izdevies paveikt vairāk nekā cerēts. Lai arī nav iegūts nepieciešamais finansējums visiem ministrijas prioritārajiem pasākumiem,

 

nākamajā gadā izdevies palielināt finansējumu visām ministrijas pārraudzībā esošajām jomām: izglītībai, zinātnei, sportam, jaunatnes un valodas politikas īstenošanai.

 

Gandarījums, ka izdevies panākt finansējuma pieaugumu augstskolu pedagogu atalgojumam un nākamo gadu laikā atalgojums turpinās pieaugt par 10%,” pauž izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis. Ministrs uzsver, ka papildu finansējumu izdevies nodrošināt arī nozīmīgiem valodas politikas jautājumiem, īpaši izglītības iespējām diasporas latviešiem un jauniešu nevalstiskajām organizācijām.

Ja 2016.gadā minimālā atalgojuma likme, piemēram, augstskolas docentam par pilnas slodzes darbu bija 753 eiro, tad 2017.gadā tā pieauga līdz 828 eiro, bet 2018.gadā tiks palielināta līdz 904 eiro, savukārt 2019.gadā – līdz 980 eiro. Nākamajā gadā šim mērķim plānoti papildus 3,7 miljoni eiro, kas valsts augstskolām un koledžām tiks piešķirti saskaņā ar ikgadējo vienošanos par valsts finansētajām budžeta vietām. Savukārt prioritāro STEM un pedagoģijas jomu studiju programmu sagatavošanai nākamajai studiju virzienu akreditācijai un programmu licencēšanai tiks investēti 551,2 tūkstoši eiro.

Ministrijas finansējums zinātnei 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, pieaugs par 2,3 miljoniem eiro, no tiem 1,4 miljonus eiro plānots piešķirt fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem un papildu 551 tūkstoti eiro – zinātnes bāzes finansējumam. Papildu 2 miljoni eiro ir paredzēti pētniecībai Ekonomikas ministrijas budžetā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju īstenojamai valsts pētījumu programmai enerģētikas jomā. Kopumā konkursa kārtībā piešķiramais finansējums 2018. gadā sasniegs 14 miljonus eiro. Finansējumu plānots ieguldīt pētījumos, kas rada ekonomikas attīstībai nepieciešamās zināšanas valsts noteiktajos prioritārajos zinātnes virzienos, kā arī, lai sekmētu studējošo līdzdalību zinātniskajā darbā jau studiju laikā, tādējādi nodrošinot augstākās izglītības kvalitāti un kvalificētu speciālistu sagatavošanu.

Ministrija paredzējusi sociālā atbalsta programmu tiem pirmspensijas vecuma pedagogiem, kuriem līdz vecuma pensijas sasniegšanai būs palikuši ne vairāk kā trīs gadi un kuri pēc skolu tīkla sakārtošanas neturpinās darbu izglītības iestādē. Sociālā atbalsta maksimālais apjoms paredzēts sešu mēnešu pedagoga vidējās izpeļņas apmērā, veicot vienreizēju izmaksu trīs mēnešu apmērā un, sākot ar ceturto mēnesi, vēl trīs mēnešus, veicot izmaksu katru mēnesi. Sociālā atbalsta nodrošināšanai nākamajā gadā paredzēti 329,5 tūkstoši eiro.

Lai nepieļautu finansējuma samazinājumu sportam un nodrošinātu valsts funkciju sporta nozarē izpildi nemainīgā līmenī, 2,4 miljonus eiro plānots novirzīt sporta nozarei. Valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanā plānots ieguldīt 5,9 miljonus eiro. Savukārt 1,2 miljoni eiro paredzēti Paralimpiskā sporta centra izveidei, kas būtu pirmais šāda veida centrs Baltijā, kas speciāli pielāgots cilvēkiem ar invaliditāti sporta treniņiem un aktīvām laika pavadīšanas iespējām, un vienlaikus piemērots arī cilvēkiem bez invaliditātes.

Tāpat plānoti atbalsta pasākumi latviskajai izglītībai un latviešu valodas apguvei diasporā. Plānota gan mācību materiālu izstrāde un diasporas skolotāju profesionālā pilnveide, gan diasporas izglītotāju foruma organizēšana un latviešu valodas apguves nometnes bērniem un jauniešiem, gan arī finansiāls atbalsts nedēļas nogales skolām, kā arī konsultācijas skolotājiem un vecākiem latviešu valodas apguves pilnveidei. Diasporas atbalsta pasākumiem izglītībā nākamajā gadā finansējums pieaugs par 63%.

Jaunatnes organizāciju darbības nodrošināšanai nākamajā gadā paredzēti papildu 350 tūkstoši eiro. Savukārt XVIII Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku “Gaudeamus” nodrošināšanai – 185 tūkstoši eiro.

Kopumā nākamajā gadā Izglītības un zinātnes ministrijas izdevumi paredzēti 395 453 061 eiro apmērā, savukārt mērķdotācijas pašvaldībām apmērs nākamgad paredzēts 349 904 140 eiro.

Informāciju sagatavoja:
Izglītības un zinātnes ministrija

Dalies ar ziņu