Skip to main content

Izsludina ar jauno PVN likumu saistītus MK noteikumus

Ceturtdien, 1. novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts par kārtību, kādā atmaksājams samaksātais pievienotās vērtības nodoklis (PVN) par jauna transportlīdzekļa iegādi un noteikumu projekts par kārtību, kādā aprēķināms un maksājams PVN par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības (ES) teritorijā. Paredzēts, ka noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar jauno PVN likumu 2013. gada 1. janvārī.

Noteikumu projekts par kārtību, kādā atmaksājams samaksātais PVN par jauna transportlīdzekļa iegādi, paredz noteikt, kā nereģistrēts nodokļa maksātājs vai persona, kura nav nodokļa maksātājs, piegādājot jaunu transportlīdzekli citas ES dalībvalsts jebkurai personai, saņem no valsts budžeta atmaksājamo PVN summu, kas samaksāta par jauna transportlīdzekļa iegādi. Noteikumu projekts nosaka, kā aprēķināma no valsts budžeta atmaksājamā nodokļa summa. Projektā galvenokārt tiek saglabāti šobrīd spēkā esošie MK noteikumi par kārtību, kādā PVN ir piemērojams neapliekamās personas veiktajai jauna transportlīdzekļa piegādei ES teritorijā.

Savukārt noteikumu projekts par kārtību, kādā aprēķināms un maksājams PVN par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem ES teritorijā, nosaka trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja reģistrācijas un izslēgšanas kārtību VID elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā arī PVN aprēķināšanas un maksāšanas kārtību par trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāju elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem ES teritorijā. Noteikumu projektā tiek saglabāti šobrīd spēkā esošie MK noteikumi par kārtību, kādā aprēķināms un maksājams PVN par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem ES teritorijā.

Jāatgādina, ka jaunais PVN likums, uz kura pamata tiek izdoti minētie MK noteikumi, neparedz būtiskas izmaiņas, un tajā kopumā ir saglabātas uz 2012. gada 1. jūliju spēkā esošā likuma normas. PVN likums galvenokārt redakcionāli precizē pašlaik spēkā esošās likuma normas, precizē vai paskaidro lietoto terminoloģiju, novērš pretrunas un dažādas interpretācijas iespējas, precizē administratīvās procedūras un vieglākai likuma normu piemērošanai sakārto likuma struktūru.

Noteikumu projekts par kārtību, kādā atmaksājams samaksātais PVN par jauna transportlīdzekļa iegādi pieejams MK mājaslapā.

Noteikumu projekts par kārtību, kādā aprēķināms un maksājams PVN par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības (ES) teritorijā pieejams MK mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Neimane
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu