Skip to main content

Izveidota Nodarbinātības padome trīs ministru vadībā

Pēc Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra Arvila Ašeradena iniciatīvas, vienojoties ar Izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski un Labklājības ministru Jāni Reiru, šodien, 8.jūlijā nodibināta trīs ministru Nodarbinātības padome. Ministri uzsvēra, ka nepieciešamās pārmaiņas darba tirgū ir visaptverošas un tās var veikt tikai saskaņoti sadarbojoties visām trīs ministrijām.

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens uzsver: “Ņemot vērā darba tirgus neatbilstību negatīvo ietekmi uz Latvijas ekonomikas izaugsmes iespējām, nepieciešami tūlītēji un visaptveroši pasākumi to novēršanai. Lai sekmētu straujāku ekonomikas izaugsmi, Latvijai ir nepieciešams sabalansēts darba tirgus, kurā varam piedāvāt labi atalgotas darba vietas izcili izglītotam darbaspēkam. Nodarbinātības padomes izveide ir pirmais solis, lai šo jautājumu risinātu plašākā mērogā – iesaistot visas atbildīgās ministrijas – kā politikas veidotājus, darba devējus, nozaru ekspertus kā darbaspēka pieprasījuma veidotājus un izglītības sistēmu, kā darbaspēka sagatavotāju.”

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis pauž cerību, ka “Nodarbinātības padome būs efektīvs atbalsts, lai veiktu tās pārmaiņas izglītības sistēmā, kas ir vajadzīgas, lai bērni iegūtu kvalitatīvas un mūsdienu prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes. Uzskatu, ka Nodarbinātības padome būs laba platforma, kur diskutēt un rast risinājumus vajadzīgajām pārmaiņām izglītības kvalitātes celšanai un tās viedoklī ieklausīsies gan sociālie partneri, gan lēmumu pieņēmēji. Esmu gandarīts par padomes vienotu izpratni, ka šodienas izglītība ir nākotnes tautsaimniecība un nākotnes tautsaimniecība ir sabiedrības labklājība un dzīves kvalitāte.”

“Pašreizējās demogrāfiskās tendences liecina par sabiedrības novecošanos un iedzīvotāju skaita samazināšanos. Tādēļ nodarbinātības līmeņa paaugstināšanā un prasmju attīstīšanā īpaši svarīga ir starpnozaru sadarbība. Analizējot situāciju un tendences ilgstošo bezdarbnieku vidū, jāņem vērā arī tehnoloģiju attīstība un tās radītās izmaiņas darba tirgū. Nav šaubu – arvien būtiskāka kļūst mūžizglītība jeb prasmju un zināšanu apguve visas dzīves garumā,” uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.

Ministri vienojās prioritārajos pārkārtojumos ietvert mūžizglītības sistēmas izveidošanu, efektīvu, modernu un kvalitatīvu vispārējo izglītību, studējošo skaita pieaugumu STEM nozarēs, darba devēju iesaisti izglītības piedāvājuma veidošanā un sniegšanā, jauniešu prasmju un nodarbinātības uzlabošanu un darbu iedzīvotājiem virs 50 gadiem.

Ekonomikas ministrijas izstrādātās ikgadējās vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes uzrāda būtiskas darba tirgus disproporcijas un darbaspēka neatbilstību tautsaimniecības vajadzībām – veidojas speciālistu pārpalikums humanitāro un sociālo zinātņu jomās, izteikti trūkst augstas kvalifikācijas dabaszinātņu, IKT un inženierzinātņu speciālistu un darbaspēka ar profesionālo izglītību, ievērojams skaits jauniešu nonāk darba tirgū bez profesijas un ir liels mazkvalificētā darbaspēka īpatsvars.

Informāciju sagatavoja:
Agita Baltbārde
Ekonomikas ministra padomniece komunikācijas jautājumos
Tālr: 29 133 073
E-pasts: [email protected]

Mārtiņš Langrāts
Izglītības un zinātnes ministra padomnieks
Tālr: 29457289
E-pasts: [email protected]

Aija Bukova – Žideļūna
Labklājības ministra padomniece komunikācijas jautājumos
Tālr: 2947159
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu