Skip to main content

Jaunieši bezdarbnieki NVA inspektoru asistentu darba praksēs varēs piedalīties līdz gada beigām

Par sešiem mēnešiem jeb līdz šā gada beigām ir pagarināts termiņš, kurā jaunieši bezdarbnieki varēs iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) inspektoru asistentu darba praksēs. Ņemot vērā pārdalīto papildu finansējumu, darba praksēs varēs iesaistīties vēl 55 jaunieši.

Esošo līgumu pagarināt, pirmkārt, piedāvās šobrīd praksēs iesaistītajiem 60 bezdarbniekiem, lai nodrošinātu tiesiskās paļāvības principa ievērošanu un efektīvi izmantotu inspektoru asistentu apmācībā jau ieguldītos līdzekļus. Tāpat NVA praksēs iesaistīs jaunus bezdarbniekus. Plānots, ka kopumā NVA inspektoru asistentu apmācību un darba praksēs sākotnēji plānoto 144 vietā līdz šā gada beigām būs piedalījušies 280 jaunieši.

Kopumā bezdarbnieku apmācību pasākumiem pārdalīti 100 tūkstoši latu; minētais ietaupījums radies Latvijas Darba devēju konfederācijas īstenotajā projektā „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”.

Iepriekšminēto paredz valdībā otrdien, 22. maijā, atbalstītie Labklājības ministrijas izstrādātie grozījumi darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā un noteikumos par aktivitātēm „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība, trešā kārta” un „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”.

Atgādinām, ka NVA īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība, 3. kārta” par NVA inspektoru asistentu apmācību un darba praksēm. Tajā jauniešiem bezdarbniekiem līdz 25 gadu vecumam ar augstāko izglītību ir nodrošināta iespēja apgūt zināšanas par darba tirgus likumsakarībām, NVA klientu apkalpošanas darba organizāciju, darbu ar darba devējiem un darbā iekārtošanās pakalpojumu sniegšanu, un iziet darba praksi NVA, saņemot ikmēneša stipendiju 150 latu.

Minētais ESF projekts uzskatāms par vienu no labas prakses piemēriem, jo tas piedāvā risinājumu vienlaikus divām problēmām, proti, palīdz jauniešiem bezdarbniekiem atrast vietu darba tirgū un nodrošina praktisku atbalstu NVA laikā, kad ir augsts apkalpojamo klientu (bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautās personas) skaits un attiecīgi palielināts darba apjoms.

Projekta kopējais finansējums ir 501,9 tūkstoši latu, tai skaitā 426,6 tūkstoši – ESF finansējums, 75,2 tūkstoši – valsts budžeta finansējums.

Sākotnēji projekta realizācija bija plānota līdz 2012. gada 30. jūnijam. Nepieciešamība pagarināt projekta realizāciju līdz 2012. gada beigām radās, jo šā gada sākumā pieauga bezdarbnieku skaits. Tāpat NVA inspektoru noslodzi palielinās jaunu aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešana gada otrajā pusē.

NVA statistika liecina, ka 2012. gada 30. aprīlī Latvijā reģistrēti 14 334 jaunieši bezdarbnieki, t.sk. vecumā no 15 līdz 17 gadiem – 219, no 18 līdz 24 gadiem – 14 125. No tiem jaunieši bezdarbnieki ar augstāko izglītību ir 977.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

 

Dalies ar ziņu